Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіЗагальні довідкові видання

Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С.І. Андросов, Л.С. Анохіна та ін.; ред. кол. О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг, Л.А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г.В. Боряк, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України;  Національна  бібліотека  України  ім. В. І. Вернадського НАН України. – К., 2000. – С. 79-81.

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. – 2-е вид., доп. – К., 2005. – C. 285-296

Государственный архив Ивано-Франковской области: Путеводитель / Сост.: В. И. Гритценко и др. – К., 1983. – 221 с.

Государственные архивы Украинской ССР: Справ. – К., 1988. – С. 143-145.

Государственные архивы СССР: Справ.: В 2 ч. – М., 1989. – Ч. 1. – С. 514-518.

Государственный архив Ивано-Франковской области // Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии. – Акрополь. Санкт-Петербург, 1994. – С.46.

Державні архіви Української РСР: Короткий довід. – К., 1972. – С. 106-109.

Українська архівна енциклопедія: Д-М. Робочий зошит / Державний комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2006. – С. 242-244.

Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. – К., 2002. – С. 73-75.

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжарх. довідник. – К., 2005. – Т. 2. – Книга 1. – С. 390-434.

Українські архівісти: Бібліографічний довідник: У 3-х вип. – Вип. 2: 1940-1960-ті роки. – К., 2002. – С. 124-127; Вип. третій: 1970-1990-ті роки. – К., 2003. – С. 150-152, 241-242 (статті про Месінга Д. М., Мицан К. П., Тимків Т. М.)

Фонди з історії Української повстанської армії в державних архівосховищах України. – К., 2000. – Вип. 2: Анотований покажчик фондів партійних органів УРСР, в яких відбилася боротьба з УПА / Упоряд. Г. Папакін. – 48 с.

Grimsted Kennedy P. Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Ukraine and Moldavia. – Princeton, 1988. – B. 1. – P.715-718.

Archives and Manuscript Collections in the Microfiche / Ed. by P. Grimsted Kennedy – Leiden, 1989. – Ser. 3: Soviet Ukraine and Moldavia.

Soshnikov Vlad. The Current State of Archival Research in the CIS: Survey of Ternopol and Ivano-Frankovsk Archives in Western Ukraine // Avotaynu: The Internat. Rev. of Jewish Genealogy. – 1996. – Vol. 12, No 1. – P. 8-9.

Grimsted Kennedy P. Ukraine: A Giude to East-Region Archives / Center for Austrian Studies; University of Minnesota // Austrian History Yearbook. – 1998. – Vol. 29, pt 2. – P. 190-191.

Zbytky województwa Stanisēawowskiego. Wykaz z lat 1921-1929 / Red. nauk. Ryszard Brykowsky, Grazyna Ruszczyk. Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Biuro peēnomocnika rządu do spraw polskiego dziedzictwa kulturalnego za granicą. – Warszawa, 1998. – (Seria "WspЧlne dziedzictwo").

 

 


 
Loading