Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіМатеріали до бібліографії публікацій архівістів ДАІФО

 

Андрухів І. О. Західноукраїнські молодіжні товариства "Сокіл", "Січ", "Пласт", "Луг". –  Івано-Франківськ, 1992. – 78 с.

Андрухів І. О. Проблеми національно-культурного відродження України. – Івано-Франківськ, 1990. – 140 с.

Андрухів І. О. Українські молодіжні товариства в духовному відродженні краю (кінець ХІХ ст. – 1939 р.). – Івано-Франківськ, 1991. – 88 с.

Андрухів І. О. Акт "злуки" мовою фактів та документів // Прикарпатська правда. – 1993. – 20, 27 січня.

Арсенич П., Месінг Д. Виставка архівних документів, присвячена 300-річчю м. Івано-Франківська (Станіслава) // Науково-інформаційний бюлетень АУ УРСР. – 1963. – №3. – C. 94-95.

Арсенич П., Мицан К. Гортаючи сторінки газет (подія 22 січня 1919 р. в оцінках її учасників, очевидців) // Прикарпатська правда. – 1990. – 21 січня.

Гриник І. І. Використання документів створених репресивними органами: потреби і очікування // Матеріали ХІІ Міжнародної конференції країн Центральної та Східної Європи з циклу "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata" (4–5 жовтня 2012 р., м. Варшава).

Гриник І. І. Громадсько-публіцистична діяльність Василя Панейка на початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Випуск № 19. – 2011 р. – С. 150–156.

Гриник І. І. Громадсько-політична діяльність Василя Панейка у роки Першої світової війни / Гілея: науковий вісник. Збірник Наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. № 59 (4). – С. 39–43.

Гриник І. І. Державотворча діяльність Василя Панейка // Галичина. – 2011. – № 18-19. – C. 387–391.

Гриник І. І. Дипломатична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції // Архіви України. – 2013. – № 4 (286). – С. 111–120;
(Файл у форматі PDF)

Гриник І. І. Основні напрями громадсько-політичної діяльності Василя Панейка в 1914–1918 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Випуск № 20. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 203–208.

Гриценко В. І. Архівні документи розповідають (1921-1939 рр.) // Ленінська правда. – 1982. – 7 березня.

Гриценко В. І., Мітченко Л. А. Вибори на Прикарпатті в минулому // Комсомольський прапор. – 1984. – 21 лютого.

Заводчікова Л. В., Правдива Л.М. Історія відкриває архів // Червоний прапор. – 1989. – 22 березня, 1 квітня.

Заводчікова Л. В. Крізь заборони і переслідування // Червона Долина. – 1990. – 9 квітня.

Зварчук О., Роман Є. Архівні знахідки // Західний кур'єр. – 1992. – 12 березня.

За що помирали і помираємо? [Інтерв’ю з головним спеціалістом відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату Державного архіву Івано-Франківської області А. Р. Сміжаком] // Вперед. – 2014. – № 30. – 1 серпня. (Файл у форматі PDF)

Кирилюк Л. Підсумки роботи архівістів над історією Івано-Франківщини // Архіви України. – 1971. – №4. – С. 39-40.

Корольчук І. Душі народної будитель (до дня народження М.Павлика) // Західний кур'єр. – 1997. – 24 січня.

Корольчук І. Починали з мови // Галичина. – 1996. – 1 листопада.

Корольчук І. Усвідомили себе великим народом // Рідна земля. – 1996. – 1 листопада.

Кудрява Л., Месінг Д. Підготовка путівника по Станіславському обласному архіву // Науково-інформаційний бюлетень АУ УРСР. – 1959. – №3. – С. 12-15.

Мицан К. П. Антивоєнний рух на Прикарпатті // Червоний прапор. – 1988. – 2, 5 серпня.

Мицан К. П. Боролись і міцніли духом // Прикарпатська правда. – 1989. – 4 січня.

Мицан К. П. Віть одного дерева // Агро. – 1990. – 28 січня.

Мицан К. З реєстру фондів і колекцій Держархіву Івано-Франківської області періоду Другої світової війни // Архіви України. – 2005. – № 1-3. – С. 159-161.

Мицан К. П. Не забули пом'янути // Прикарпатська правда. – 1989. – 25 квітня.

Мицан К. П., Роман Є. ОУН-УПА на Прикарпатті в 1944-1950-х роках (за матеріалами Станіславського обкому КП(б)У) // Галичина. – 1997. – №1. – С. 69-87. 

Мицан К. П. Рогатинщина у фондах дорадянського періоду державного архіву Івано-Франківської області // Рогатинська земля: історія та сучасність. – Львів, 2005. – Т. 4. Матеріали третьої наукової конференції. Рогатин, 26 березня 2002 р. – С. 19-24.

Мицан К. П. Союз українок // Комсомольський прапор. – 1990. – 8 березня.

Мицан К. П. Через кордони і відстані (свідчать архіви) // Прикарпатська правда. – 1989. –  18 червня.

Мітченко Л. О. Огляд фонду “Управління сільського господарства виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів”// Архіви України. – 1983. – № 5. –С. 60-63.

Міщанчук Л. "Вона жила в часи глухонімії..." (до 150-річчя від дня народження Наталії Кобринської) // Галичина. – 2005. – 8 червня.

Міщанчук Л. Б. Відображення українського національно-визвольного руху 40-50-х рр. ХХ ст. у партійних документах із фондів Держархіву Івано-Франківської області // Галичина. –№ 14. – 2008. – С. 520-527

Міщанчук Л. Її пам'ятають вулиці Станиславова... (до 100-річчя від дня народження Ірини Вільде // Світ молоді. – 2007. – 3 травня.

Міщанчук Л. Б., Соловка Л. М. Капітан корабля зі скарбами історії // Галичина. – 2010. – 14 січня. (Файл у форматі PDF)

Міщанчук Л. Б., Соловка Л. М. Берегла скарби історії // Галичина. – 2012 р. – 15 вересня;

Підгайчук Л. А. Івано-Франківський облдержархів: [Про нові надходження документів до Івано-Франківського облдержархіву в 1971-1973 рр.] // Архіви України. – 1974. – № 1. – С. 82-83.

Підгайчук Л. Поповнення фондів Івано-Франківського облдержархіву // Архіви України. – 1970. – № 6. – С. 95.

Правдива Л. М. Архівне будівництво на Станіславщині // Науково-інформаційний бюлетень. – 1962. – № 1. – С. 17-22.

Правдива Л. М. Архівне будівництво на Станіславщині // Науково-інформаційний бюлетень. – 1962. – № 1. – С. 17-22.

Середюк Т. В. Вплив еміграційних процесів на родинні відносини українського населення  в  кінці ХХ – на початку ХХІ століття (на прикладі Івано-Франківської області) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Випуск № 20. – 2010. – С. 57-60.

Середюк Т. В. Вплив зовнішньої трудової еміграції на добробут домогосподарств / Т. Середюк // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. № 29. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 352-357; Середюк Т. В. Трудова міграція українських жінок до країн Європи (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Т. Середюк // Аркасівські читання: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27–28 квітня 2012 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 140–142;

Середюк Т. В. Гендерний аспект української трудової еміграції (кінець ХХ – початку ХХІ століття) / Т. Середюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. № 59 (4). – С. 167-173.

Середюк Т. В. Задоволення духовних потреб трудових мігрантів з України в контексті формування організаційної структури української церкви в Європі / Т. Середюк // Карпати: людина, етнос, цивілізація: матеріали міжнародної наукової конференції «Скит Манявський у духовному і культурному житті України та зарубіжжя: до 400-річчя заснування. - Івано-Франківськ: Плай, 2011. – Вип. № 3. – С. 136–143.

Середюк Т. В. Причини трудової еміграції населення Західної України протягом кінця ХХ – початку ХХІ століття // Схід. – №3 (110). – 2011. – С. 125-129.

Середюк М. В. Проблема соціального сирітства родин трудових емігрантів (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Буковинський вісник. – № 3. – 2011. – С. 140-146.

Середюк Т. В. Шлюбно-сімейні відносини трудових емігрантів / Т. Середюк // Транснаціональні сім'ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв'язання. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2012 р. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 380-389;

Середюк Т., Соловка Л. На вершині мудрого повноліття [до ювілею працівниці архіву М. В. Римарук] // Галичина. – 2013. – 24 грудня. – С. 8.

Сміжак А. Р. «Рідна школа» в Станиславові  // Галичина. – 2013. –
30 травня;

Сміжак А. Р. Битва під Ранковою горою // Вперед. – 2013. – 21 червня; (Файл у форматі PDF)

Сміжак А. Р. Бувайте здорові, їду до Канади  // Ямниця. – 2013. – №2 (16); (Файл у форматі PDF)

Сміжак А. Р. В Ямниці відкрили пам'ятник січовому стрільцю Дмитрові Катамаю // Галичина. – 2013. – 17 жовтня. – С. 2.

Сміжак А. Р. Військові дії на Прикарпатті в період Першої світової війни (1914–1917 рр. / Андрій Сміжак. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 184 с.

Сміжак А. Р. Кирило Ткачук - довголітній директор та вчитель Ямницької школи  // Ямниця. – 2013. – №2 (16); (Файл у форматі PDF)

Сміжак А. Р. Літопис народної школи в Ямниці (1832–1939 рр.). – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 116 с.

Сміжак А. Р. Меморіал воїнам німецької армії. Історія та сучасність (квартальник «Ямниця», № 1, 2015 р.); (Файл у форматі PDF)

Сміжак А. Р. Хрест тверезості – як засторога поколінь (квартальник «Ямниця», № 1, 2015 р.); (Файл у форматі PDF)

Сміжак А. Р. Четар УСС Дмитро Катамай (1887–1935). – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 32 с.

Соловка Л. М. Альфа, з якої починається будь-яка наука // Світ молоді. – 2009. – 7 квітня (репортаж про презентацію першого тому путівника по фондах ДАІФО) (Файл у форматі PDF)

Соловка Л. М. Відображення тенденцій національної політики в СРСР в 1944–1954 рр. щодо євреїв в документах ДАІФО // Друга світова війна і доля народів України: 3-я Всеукраїнська наукова конференція (м. Київ, 27–28 жовтня 2008 р.). Тези доповідей. – К., 2008.

Соловка Л. М. В борьбе за создание еврейского государства: деятельность сионистских партий и организаций г. Станислава в 30-х гг. ХХ века (по материалам Государственного архива Ивано-Франковской области) // Материалы Пятнадцатой ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. –  Часть 1. – Москва, 2008. – С. 250-258.

Соловка Л. М. Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана пам'ять // ХХ століття - етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 22-23 жовтня 2010 р.). – Дніпропетровськ: Вид-во Центр «Ткума», 2011. – 29-38.

Соловка Л. М. Геноцид євреїв Станіслава в роки Другої світової війни // Вісник Прикарпатського університету: Історія. – Випуск ХIV. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 35-43.

Соловка Л. М. Голодомор 1946-1947 рр. на Станіславщині // Край. – 2008. –
7 листопада.

Соловка Л. М. Голокост євреїв Коломийського округу дистрикту Галичина (1941-1944 рр.) // Вісник Прикарпатського університету: Історія. – Випуск ХVІ. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 9-16.

Соловка Л. М. Джерела з історії батьківщини Івана Борковського (з фондів ДАІФО): До 110-ї річниці від дня народження // Край. – 2007. – 10 листопада.

Соловка Л. М. Джерела з історії західноукраїнських земель періоду Першої світової війни у фондах Державного архіву Івано-Франківської області. (Файл у форматі PDF)

Соловка Л. М. Документи з історії євреїв Галичини і Польщі в першій половині ХХ століття у фондах ДАІФО // Доля єврейських громад Центральної та Східної Європи в першій половині ХХ століття: Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції, 26-28 серпня 2003 р. – Київ, 2004. – С. 198-200.

Соловка Л. Документи Станіславської греко-католицької консисторії 1788-1944 рр. // Студії з архівної справи та документознавства. –  2001. – Т. 7. – С. 88-89.

Соловка Л. М. Етнодемографічні наслідки геноцидів на Прикарпатті середини ХХ століття // Галичина. – 2011. – № 18-19. – C. 262-268. (Файл у форматі PDF)

Соловка Л. Зберегла історія ці нетривкі папери... // Світ молоді. –  2000. – 13 жовтня.

Соловка Л.  Источники по иудаике в фондах государственного архива Ивано-Франковской области (краткий тематический обзор) // Материалы Десятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. –  Часть 1. – Москва, 2003. – С. 152-155.

Соловка Л. М. Катастрофа єврейських громад Галичини:  джерела до її вивчення у фондах ДАІФО // Студії з архівної справи й документознавства. – 2011. – № 19.

Соловка Л. М. Митрополит Андрей Шептицький: публічний протест проти злочинів нацизму та ініціювання таємного порятунку жертв Голокосту (тези на Міжнародній науковій конференції «Митрополит Андрей Шептицький та єврейські громади в часи Другої світової війни. Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі» (м. Київ, 30.11–01.12.2015).

Соловка Л. М. Нова колекція архіву [про колекцію документів Корнила Когутяка, секретаря Братства колишніх вояків І-ої Української Дивізії Української Національної Армії в Канаді] // Західний кур'єр. – 2001. – 23-29 серпня.

Соловка Л. М. Пам’ятаємо. Перемагаємо. 1939–1945 // Місіонери слова. – 2015. – № 5 (31) вересень – жовтень. – С. 4–5.

Соловка Л. М. Порівняльний аналіз німецької та угорської зон окупації Галичини (на прикладі подій літа 1941-го у Львові й Станіславі (матеріали Міжнародної наукової конференції «Шоа і міжнаціональні відносини у Львові у 1941-1944 роках: маловивчені сторінки життя в умовах нацистської окупації», Львів, 28 жовтня 2011 р.).

Соловка Л. М. Холокост на Станіславщині (Хронологія злочину за документами Державного архіву Івано-Франківської області) // Проблемы Холокоста в Украине: Тезисы докладов и сообщений Второй Международной научной конференции (Днепропетровск, 2002). – Вып. 2. – Запорожье, 2003. – С. 63-71.

Тимків Т. М. З досвіду створення фонду колекції перших архівістів області // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 19-20 листопада 1996 р.). – К., 1997. – Ч. 1. – С. 244-246.

У Івано-Франківському архіві бережуть оригінальний автограф...Нестора Махна! [Інтерв’ю з директором архіву І. І. Гриником] // Режим доступу : pravda.if.ua;

Філіпова І. Івано-Франківська область [Інформація про надходження документальних матеріалів до Івано-Франківського облдержархіву у 1968-1969 рр.] // Архіви України. – 1969. – № 6. – С. 91-92.

Шацький Р. І. Належав до таємного гуртка (штрихи до суспільно-політичного портрету В.Стефаника за документами державних архівів Івано-Франківської та Львівської областей) // Прикарпатська правда. – 1991. –  14 травня.

Шацький Р. І. Пам'ять старої ратуші (до 330-річчя Івано-Франківська) // Прикарпатська правда. – 1992. –  7, 14 березня.

Шацький Р. І. Українські переселенці в Канаді // Світ молоді. – 1990. – 27 жовтня.

 


 
Loading