Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіДовідники архіву

Путівник по Державному архіву Станіславської області / Упоряд.:

Л. А. Кудрява,   Н. Л. Родинка,   Д. М. Месінг,         С. А. Шмирьов. Редкол.: П. М. Яцків (ред.) та ін. – Станіслав, 1960. – 171с.

Государственный архив Ивано-Франковской области: Путеводитель / Сост.: В. И. Гриценко, Л. А. Кирилюк ,   Н. К. Кучеров,   Д. М. Месинг,   Л. А.  Подгайчук, С. М. Чапуга. Отв. ред. В. А. Замлинский. 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1983. – 221 с.

Державний архів Івано-Франківської області. – Івано-Франківськ, 1989. – 15 с.

Державний архів Івано-Франківської області: Путівник. – Т. 1: Фонди періоду до 1939 року / Відп. упорядник Л. М. Соловка. – К., 2008. – 464 с.
(Файл у форматі PDF – 5,4 МB)

Державний архів Івано-Франківської області: анотов. реєстр описів. Т. 1: Фонди періоду до 1939 року / Укрдержархів, Держархів Івано-Франків. обл.; упоряд.: М. Гілевська, К. Мицан, Л. Соловка (відп. упоряд.); відп. ред. тому І. Гриник. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2013. – 336 с.
(Файл у форматі PDF – 0,9 MB)


 
Loading