Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхів новин 2010

24.12.2010

23 грудня 2010 року в Народному домі м. Тисмениця відбулися урочисті збори та святковий концерт з нагоди професійного свята Дня працівників архівних установ за участю керівництва Івано-Франківської облдержадміністрації, Тисменицької райдержадміністрації, керівництва та працівників державного архіву області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад. Архівістів Прикарпаття вітали заступник головикерівник апарату облдержадміністрації Струтинський Р. Й.,  в. о. голови Тисменицької райдержадміністрації Овчар І. І., директор державного архіву області Гриник І. І., керівник апарату Тисменицької райдержадміністрації Бабула І. М. Кращим архівістам краю були вручені грамоти голови облдержадміністрації та голови обласної ради, грамоти директора Держархіву області.


 

29.11.2010

В ефірі телерадіокомпанії "Вежа" 27 і 28 листопада 2010 року у програмі "Підсумки тижня" прозвучало інтерв'ю з заступником начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву Івано-Франківської області Соловкою Л. М., присвячене Дню пам'яті жертв Голодомору. Зокрема, було висвітлено джерельну базу ДАІФО, яка свідчить про реакцію населення Західної України на голод 1932-1933 рр. на Великій Україні, та блок партійних документів про сільгоспзаготівельну кампанію 1946-1947 рр., яка в кінцевому підсумку й призвела вже до Голодомору 1946-1947 рр., у тому числі й в п'яти районах Станіславської області. Повну відеоверсію інтерв'ю можна переглянути на сайті http://www.vezha.org/


 

09.11.2010

Відповідно до плану роботи Державного архіву області на 2010 рік та на виконання наказу директора Держархіву області від 20.10.2010 № 55 комісією працівників Держархіву області 27 жовтня 2010 року здійснено комплексне перевіряння роботи архівного відділу Тисменицької райдержадміністрації.

Перевіркою встановлено, що архівним відділом райдержадміністрації проводиться робота, щодо забезпечення збереженості та обліку документів, виконання основних показників плану розвитку архівної справи в районі, вживаються заходи щодо надійного облаштування та безпечної експлуатації приміщення архівного відділу.

Було оглянуте приміщення архіву. Особливих зауважень до стану матеріально-технічного забезпечення та при наданні послуг не виявлено.

Керівнику архівного відділу Тисменицької райдержадміністрації було наголошено на недоліки в роботі, та дано термін на їх усунення.


 

05.11.2010

У роботі Міжнародної науково-практичної конференції "ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту" (Житомир, 22-23 жовтня 2010 року) взяла участь заступник начальника відділу інформації та використання документів Держархіву Івано-Франківської області Л. М. Соловка, яка виступила з доповіддю "Прикарпаття: етнонаціональний вимір регіону у міжвоєнний період та після геноцидів (Голокосту, Голодомору 1946-1947 рр. та ін.) середини ХХ століття". Основний акцент у виступі був зроблений на маловідомих широкому загалу громадськості аспектах сільгоспзаготівельної кампанії 1946-1947 рр., яка, як свідчать документи Держархіву області, в кінцевому підсумку й привела до голоду в окремих районах області.

1 листопада 2010 року в ефірі Івано-Франківської обласної державної телерадіокомпанії в рубриці "Акценти дня" прозвучало інтерв'ю із заступником начальника відділу інформації й використання документів Л. М. Соловкою про експозицію постійнодіючої в архіві виставки "Українські революції 1917-1921 рр." та, зокрема, про джерела архіву з історії ЗУНР, 92-у річницю якої відзначено саме в цей день.


 

01.11.2010

22 жовтня робоча група працівників Державного архіву Івано-Франківської області провела комплексну перевірку роботи та функціонування архівного відділу Тлумацької райдержадміністрації. Перевірка проводилась відповідно до плану роботи Державного архіву області на 2010 рік та на виконання наказу директора Держархіву області від 20.10.2010 р. № 55. Було проведено візуальне обстеження приміщення архіву, перевірено основні напрямки діяльності відділу, вони організовані відповідно до річного плану роботи. Стан матеріально-технічного забезпечення задовільний. Дотримуються правила зберігання та обліку архівних документів. Також слід відмітити позитивну роботу відділу при наданні послуг.

Про недоліки в роботі було вказано керівнику архівного відділу Тлумацької РДА та дано термін для їх усунення.


 

19.10.2010

13 жовтня відповідно до плану роботи Державного архіву області на 2010 рік та на виконання наказу директора Держархіву області від 06.10.2010 р. № 51, робочою групою працівників Держархіву області  проведено комплексну перевірку роботи та функціонування архівного відділу Калуської райдержадмі-ністрації.

Перевіркою встановлено, що архівним відділом райдержадміністрації проводиться робота щодо забезпечення збереженості та обліку документів, виконання основних показників плану розвитку архівної справи в районі, вживаються заходи щодо надійного облаштування та безпечної експлуатації нового приміщення архівного відділу.

Також було перевірено  стан матеріально-технічного забезпечення,  дотримання термінів та правильність  надання послуг.

Керівнику архівного відділу Калуської райдержадміністрації було вказано на недоліки та упущення в роботі, дано термін на їх усунення.


 

15.09.2010

Заступник начальника відділу інформації і використання документів Соловка Л. М. взяла участь у відкритті пам'ятника жертвам Голокосту в період Другої світової війни, яке відбулося 14 вересня 2010 року в смт. Більшівці  Галицького району.

Готується фільм про життя і загибель родини ПОПИК, уродженців смт. Більшівців на підставі матеріалів ДАІФО.


 

08.09.2010

07 вересня 2010 року в колективі Державного архіву Івано-Франківської області відбулось обговорення проекту Стратегії державної кадрової політики на 2011-2020 рр., під час якого архівісти внесли до проекту наступні пропозиції:

   1.На законодавчому рівні удосконалювати систему формування висококваліфікованого кадрового резерву державної служби, прийняття на державну службу та підвищення кваліфікації державних службовців.

   2.Забезпечити гідну заробітну плату державним службовцям та службовцям.

   3.Сприяти молодим працівникам державних установ у вивченні іноземних мов.

   4.Молодим державним службовцям надавати право на отримання житла або пільгових кредитів на придбання житла.

   5.Збільшити чисельність працівників Держархіву області на 2 штатні одиниці.

   6.Постійно покращувати умови праці державних службовців.

   7.Упроваджувати електронний документообіг у зв'язку з невідповідністю між зростаючими потребами суспільства в інформації та можливостями архівних установ у їх    задоволенні.

   8.Забезпечувати працівників архіву сучаснішою комп'ютерною технікою та доступом до Інтернету.

   9.При необхідності проводити атестацію робочих місць і відповідно вносити зміни в оплату праці за шкідливі умови та надавати додаткові дні до оплачуваних відпусток.

  10.Внести зміни в Порядок відбору та прийому осіб на державну службу, зокрема, вимагати медичну довідку (форма 086-у), а також довідки з наркологічного та психо-неврологічного диспансерів про стан здоров'я претендента на посаду  державного службовця.


 

07.09.2010

07 вересня 2010 року в Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій заступник начальника відділу формування НАФ, діловодства, обліку і довідкового апарату Григорак Марія Володимирівна читала лекцію <Науково-технічне опрацювання документів в установах, організаціях і підприємствах> для бухгалтерів сільських та селищних рад.

Особливу увагу було звернено на зберігання та правильне ведення документів з особового складу, а саме: наказів про прийом, переміщення, звільнення та матеріальне заохочення, відомостей нарахування зарплати працівникам, особових рахунків, документів про  проведення атестації робочих місць.

На сучасному етапі у звязку з проведенням пенсійної реформи важливо зберегти ці документи, дотримуватись правил їх оформлення.


 

01.09.2010

Повідомляємо, що в 2009 році на виконання Указу Президента України від 20.08.2009 р. № 656/2009 "Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами початку Другої світової війни" Держархівом Івано-Франківської області проведено виявлення документів і матеріалів із зазначеної тематики. Складено  "Перелік матеріалів ДАІФО про репресії німецького окупаційного режиму проти українського населення". Перелік надісланий Головному управлінню правової роботи та внутрішньої політики Івано-Франківської облдержадміністрації та Українському інституту національної пам'яті.

У "Віснику Прикарпатського університету" (14 випуск) опубліковано підготовлені заступником начальника відділу інформації та використання документів Соловкою Л. М. статті "Геноцид євреїв Станіслава в роки Другої світової війни" та  "Голокост євреїв Коломийського округу дистрикту Галичина". На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.08.2010 року № 1617-р "Про заходи з відзначення 65-ї річниці закінчення Другої світової війни" в архіві організована тематична виставка, присвячена цій події.

Вийшов у світ XVI випуск "Вісника Прикарпатського університету" із серії "Історія", в  якому вміщено статтю заступника начальника відділу інформації та використанні документів Л. М. Соловки "Геноцид євреїв Коломийського округу дистрикту Галичина (1941-1944 рр.)". У статті  на основі документів ДАІФО показано Катастрофу єврейських громад Коломийщини, Косівщини, Снятинщини та Городенківщини, які  впродовж століть були невід'ємною частиною історії краю.


 

24.06.2010

24 червня 2010 року в приміщенні Державного архіву Івано-Франківської області була проведена розширена нарада-семінар з начальниками архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад на тему "Актуальні питання розвитку архівної справи в області в П півріччі 2010 року".

Розглянуто ряд важливих питань щодо надання платних послуг архівними відділами, виконання обласної програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2010-2014 роки, науково-технічного опрацювання та фондування документів, виконання запитів соціально-правового характеру, дотримання вимог зберігання документів.


 

24.06.2010

Нещодавно вийшло друком нове видання із серії "Моє місто", у якому вміщено  розвідки Леона Штрайта про Станиславівські синагоги. Дослідження історії двох найвідоміших святинь у Станиславові вперше побачили світ у 1930-х роках польською мовою. У запропонованому читачам виданні історико-краєзнавчим об'єднанням "Моє місто" було здійснено переклад праці Леона Штрайта "Dzieje synagogi postępowej w Stanisławowie", примірник якої зберігається у фондах науково-довідкової бібліотеки Державного архіву Івано-Франківської області. 

Вийшов у світ XVI випуск "Вісника Прикарпатського університету" із серії "Історія", в  якому вміщено статтю заступника начальника відділу інформації та використанні документів Л. М. Соловки "Геноцид євреїв Коломийського округу дистрикту Галичина (1941-1944 рр.)". У статті  на основі документів ДАІФО показано Катастрофу єврейських громад Коломийщини, Косівщини, Снятинщини та Городенківщини - краю, юдейська громада якого впродовж століть була невід'ємною частиною його історії.


 

17.06.2010

17 червня 2010 року робоча група працівників Державного архіву Івано-Франківської області на чолі з директором архіву Гриником І. І., провели комплексну перевірку роботи та функціонування архівного відділу Снятинської райдержадміністрації. Було оглянуто старе та нове приміщення архіву, перевірено стан матеріально-технічного забезпечення, дотримання правил зберігання та обліку архівних документів, та правильність надання послуг.

Керівнику архівного відділу Снятинської райдержадміністрації було вказано на недоліки та упущення в роботі, дано термін на  їх усунення.

В цілому роботу архівного відділу Снятинської райдержадміністрації можна вважати доброю, з огляду на недостатнє фінансування.


 


 
Loading