Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхів у ЗМІ

2012 рік

За звітний період працівниками архіву загалом здійснювалась тісна співпраця зі ЗМІ.

Директор архіву І. І. Гриник взяв участь у роботі тристоронньої зустрічі керівників державних архівних служб України, Росії й Білорусі (м. Ужгород, 27 травня – 1 червня 2012 р.), Міжнародної наукової конференції «Стан, проблеми та перспективи діяльності регіональних архівів» (м. Ужгород, 27 травня – 1 червня 2012 р.), ХІІ Міжнародної конференції країн Центральної та Східної Європи з циклу "Colloquia Jerzy Skowronek dedicta" (м. Варшава, 4–5 жовтня 2012 р.).
Крім цього, працівники архіву брали активну участь у роботі:
    - Міжнародної науково-практичної конференції «Транснаціональні сім'ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв'язання» (м. Львів, 22 березня 2012 р.);
    - обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «До оберегів відродження» (м. Івано-Франківськ, 26 квітня 2012 р.);
    - ІІ Міжнародної конференції «Аркасівські читання», (м. Миколаїв, 27–28 квітня 2012 р.);
    - Всеукраїнської наукової конференції «Українська повстанська армія – феномен вітчизняної і світової історії ХХ ст.», (м. Івано-Франківськ, 11 жовтня 2012 р.);
    - пленуму та ІІ звітно-виборної конференції обласної організації Національної спілки краєзнавців України (м. Івано-Франківськ, 27 червня, 19 жовтня 2012 р.);
    - обласного семінару керівників шкільних музеїв, кімнат, світлиць "Шкільний музей – осередок навчально-виховного процесу, важливий засіб формування національної свідомості української молоді", який проходив (м. Івано-Франківськ, 17 жовтня).

У читальному залі держархіву області було організовано 18 документально-книжкових виставок, присвячених річницям відзначення незалежності України, Конституції України, Акту Злуки УНР і ЗУНР, проголошення ЗУНР, річниці загибелі юнаків у бою під Крутами, 350-річчю Івано-Франківська, Перемозі у Другій світовій війні, Міжнародному дню пам'яті жертв Голокосту в Україні, Дню партизанської слави,
70-річчю УПА, річниці депортації українців із Польщі, Чорнобильської катастрофи, Міжнародному Дню людей похилого віку, річницям від дня народження патріарха Йосипа Сліпого, В. К. Липинського, Д. І. Дорошенка, С. Крушельницької та С. А. Ковпака.

Вийшло в світ ювілейне видання "Станиславів – Станіслав – Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська)". У виданні опубліковано чимало світлин документів

Держархіву області, членом редколегії та одним із авторів підрозділу «Етнічні спільноти» є працівник архіву.

За звітний період вийшли з друку підготовлені працівниками архіву статті:
    - Гриник І. І. Основні напрями громадсько-політичної діяльності Василя Панейка в 1914–1918 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Випуск № 20. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 203–208;
    - Гриник І. І. Громадсько-політична діяльність Василя Панейка у роки Першої світової війни / Гілея: науковий вісник. Збірник Наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. № 59 (4). – С. 39–43;
    - Міщанчук Л. Б., Соловка Л. М. Берегла скарби історії // Галичина. – 2012 р. – 15 вересня;
    - Середюк Т. В. Задоволення духовних потреб трудових мігрантів з України в контексті формування організаційної структури української церкви в Європі / Т. Середюк // Карпати: людина, етнос, цивілізація: матеріали міжнародної наукової конференції «Скит Манявський у духовному і культурному житті України та зарубіжжя: до 400-річчя заснування. - Івано-Франківськ: Плай, 2011. – Вип. № 3. – С. 136–143;
    - Середюк Т. В. Вплив зовнішньої трудової еміграції на добробут домогосподарств / Т. Середюк // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. № 29. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 352-357; Середюк Т. В. Трудова міграція українських жінок до країн Європи (кінець ХХ – початок ХХІ століття) / Т. Середюк // Аркасівські читання: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27– 28 квітня 2012 р.). – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 140–142;
    - Середюк Т. В. Гендерний аспект української трудової еміграції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / Гілея: науковий вісник. Збірник Наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. № 59 (4). – С. 167-172;
    - Середюк Т. В. Шлюбно-сімейні відносини трудових емігрантів / Т. Середюк // Транснаціональні сім'ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв'язання. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2012 р. – Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. – С. 380-389;
    - Середюк Т. В. Гендерний аспект української трудової еміграції (кінець ХХ – початку ХХІ століття) / Т. Середюк // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Вип. № 59 (4). – С. 167-173;
    - Соловка Л. М. Порівняльний аналіз німецької та угорської зон окупації Галичини (на прикладі подій літа 1941-го у Львові й Станіславі (матеріали Міжнародної наукової конференції «Шоа і міжнаціональні відносини у Львові у 1941-1944 роках: маловивчені сторінки життя в умовах нацистської окупації», Львів, 28 жовтня 2011 р.).

Здійснювалася обов'язкова розсилка прес-релізів засобам масової інформації: про тематичні виставки "День Соборності: відродження нації", "Голокост євреїв Прикарпаття – складова етнодемографічної катастрофи Галичини", «УПА – армія безсмертних» (проведену спільно з Івано-Франківським музеєм визвольних змагань) та про розширене засідання колегії Державного архіву області 6 березня 2012 року, на якому було підведено підсумки роботи архівних установ області за 2011 рік, визначено їх завдання на 2012 р., розглянуто стан, проблеми та перспективи розвитку архівної справи в області.

Інформація про діяльність архіву регулярно подається на сайт Державної архівної служби України.

Здійснено змістове наповнення власного сайту Держархіву області (http://www. daifo.if.gov.ua). Рубрика "Новини" продовжує регулярно наповнюватися, а інші рубрики сайту оновлюються по мірі необхідності


 
Loading