Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхів у ЗМІ

2011 рік

За звітний період працівниками архіву загалом здійснювалась тісна співпраця зі ЗМІ. Зокрема, за участі архіву вийшло дві телепередачі.
На ОТБ "Галичина" в програмі "Максимум" (27 травня 2011 р.) прозвучало інтерв'ю директора Держархіву області Гриника І. І.
Пласт документів ДАІФО про діяльність органів державної влади був висвітлений директором Держархіву області Гриником І. І. на телеканалі ICTV 2 липня 2011 р. у програмі, присвяченій функціонуванню інституції державної служби 100 років тому.

У випуску газети "Вечірній Івано-Франківськ" за 31 березня 2011 р. опубліковано інтерв'ю директора архіву Гриника І. І. "Щастя відчути подих історії".

Інформація про діяльність архіву регулярно подається на веб-сайти облдержадміністрації, Державної архівної служби України. Здійснено змістове наповнення власного сайту Держархіву області.

За звітний період вийшли друком підготовлені працівниками архіву статті:
    - Гриник І. І. Громадсько-публіцистична діяльність Василя Панейка на початку ХХ ст. ("Вісник Прикарпатського університету. Історія", випуск         № 19, 2011 р.);
    - Соловка Л. М. Катастрофа єврейських громад Галичини: джерела до її вивчення у фондах ДАІФО ("Студії з архівної справи й документознавства", № 19, 2011 р.);
    - Соловка Л. М. Прикарпаття: етнодемографічні наслідки геноцидів середини ХХ ст. ("Галичина", № 18, 2011 р.);
    - Соловка Л. М. Залишили по собі добрий слід: Розвиток сільської
медицини - висхідний на нисхідний шляхи (на прикладі с. Чортовець мовою документів) ("Край", 10 червня 2011 року);
    - Соловка Л. М. Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана
пам'ять (матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "ХХ століття - етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту", 22-23 жовтня 2010 р.);
    - Середюк Т. В. Вплив еміграційних процесів на родинні відносини українського населення в кінця ХХ - на початку ХХІ століття (на прикладі Івано-Франківської області) ("Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії", випуск № 20, 2010 р., с. 57-60);
    - Середюк Т. В. Причини трудової еміграції населення Західної України протягом кінця ХХ - початку ХХІ століття ("Схід", № 3 (110), березень-квітень 2011 р., с. 125-129);
    - Середюк М. В. Проблема соціального сирітства родин трудових емігрантів (кінець ХХ - початок ХХІ століття ) ( "Буковинський вісник", № 3, 2011 р., с. 140-146).


 
Loading