Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіДокументальна online-виставка «Голокост євреїв Прикарпаття – складова етнодемографічної катастрофи Галичини»

 

Розділ І. Документи із життя єврейської громади краю до Голокосту

• Перелік документів держархіву області про життя єврейства до Голокосту.
До переліку внесено найяскравіші документи архіву з обраної тематики. Зокрема, статути «Союзу єврейських релігійних громад Малопольщі» (1926), громади Станіслава (1898), список рабинів Станіславського воєводства (1938), інформації про персональний склад правлінь єврейських релігійних громад, будинки молитви та діяльність єврейських партій і організацій тощо.
Держархів Івано-Франківської обл., ф. Р-909, оп. 1, спр. 1410, арк. 1–7. 

Соловка Л. М. Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана пам'ять // ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 22–23 жовтня 2010 р.). – Дніпропетровськ: Вид-во Центр «Ткума», 2011. – С. 29–38.

Соловка Л. З досвіду єврейського національного руху (діяльність сіоністських партій і організацій м. Станіслава в 30-х рр. ХХ століття за матеріалами ДАІФО) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Випуск 14. – Рівне, 2008. – С. 53–57.

Weiner M. Jewish Roots in Ukraine and Moldova: Pages from the Past and Archival Inventories (The Jewish Genealogy Series). - New York, 1999.
У виданні фундації «Дорога до коренів» представлений і масив джерел ДАІФО з юдаїки.

 

Розділ ІІ. Розпорядчі документи органів німецької влади з питань дискримінації єврейського населення

Цифрові копії документів

 

Розділ ІІІ.  Джерела ДАІФО з історії Голокосту на Прикарпатті

Перелік документів Державного архіву Івано-Франківської області з Голокосту

Цифрові копії документів

Соловка Л. М. Порівняльний аналіз німецької та угорської зон окупації Галичини (на прикладі подій літа 1941-го у Львові й Станіславі (матеріали Міжнародної наукової конференції «Шоа і міжнаціональні відносини у Львові у 1941–1944 роках: маловивчені сторінки життя в умовах нацистської окупації», Львів, 28 жовтня 2011 р.).

Соловка Л. М. Геноцид євреїв Станіслава в роки Другої світової війни // Вісник Прикарпатського університету: Історія. – Випуск ХIV. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 35–43.

Соловка Л. М. Голокост євреїв Коломийського округу дистрикту Галичина (1941–1944 рр.) // Вісник Прикарпатського університету: Історія. – Випуск ХVІ. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 9–16.

Соловка Л. М. Катастрофа єврейських громад Галичини: джерела до її вивчення у фондах ДАІФО // Студії з архівної справи й документознавства. - 2011. - Т. 19. - Книга 2. - С. 76-81.

Соловка Л. М. Етнодемографічні наслідки геноцидів на Прикарпатті середини ХХ століття.

 


 
Loading