ДОКУМЕНТАЛЬНА ONLINE-ВИСТАВКА:

                 

«Джерела до історії діяльності Української Військової Організації

у фондах ДАІФО»,

 

(до 95-річчя утворення)

 

                                            

 

СХВАЛЕНО


Протокол засідання Науково-

методичної ради  Державного

архіву Івано-Франківської області

від 15 липня 2015 року № 3
 

 

Розділ І.

Документи про діяльність

Української Військової організації (УВО)

з фондів органів влади й поліції міжвоєнного періоду

 

Станіславське воєводське управління, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства

Urząd Wojewόdski w Stanisławowie

Ф. 2, 15 812 од. зб., 19151939 рр. Описи 117, огляди. Пол., нім., укр., євр. мови.

 

Звіти, донесення повітових староств про діяльність Української Військової організації на території Станіславського воєводства.

Інформації про поширення в повітах воєводства органу УВО видання «Сурма».

Справи про спостереження за діяльністю членів УВО.

Облікові картки членів УВО.

Держархів Івано-Франківської області, ф. 2, оп. 1,спр. 547, 116 арк.; 690, 181 арк.; спр. 691, 132 арк.; спр. 698, 95 арк.;  спр. 807, 198 арк.; спр. 808, 248 арк.; спр. 1610, 7 арк.; спр. 1620, 7 арк.; спр. 1651, 15 арк.; спр. 1657, 2 арк.; спр. 1667, 8 арк.; спр. 1672, 6 арк.; спр. 1688, 1 арк.; спр. 1703, 1 арк.;

спр. 1764, 1 арк; спр. 1791, 3 арк.; спр. 2315, 6 арк. та ін.

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 2, оп. 1,спр. 547, 23-23зв., 61.

 

 

 

Державний архів Івано-Франківської області, ф. 2, оп. 1, спр. 690, арк. 98, 108, 168.

Державний архів Івано-Франківської області, ф. 2, оп. 1, спр. 698, арк. 11.

 

 

Відомі члени УВО та ОУН (зліва-направо, починаючи з нижнього ряду): М. Сціборський, Д. Андріївський, Д. Демчук, Л. Костарів, Кожевніков, Руденко, В. Дренькайло, Герасимович та ін.

Держархів Івано-Франківської області, ф. 2, оп. 1, спр. 807, арк. 43а.

 

 

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 2, оп. 1, спр. 808, арк. 24зв.

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 2, оп. 1, спр. 1651, арк. 1.

 

 

 

Станіславське повітове староство, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства

Starostwo Рowiatowe Stanisławowskie

Ф. 6, 12 039 од. зб., 19181939 рр. Описи 14, огляд. Пол., євр. мови.

 

Листування з Станіславським воєводським управлінням і Станіславським повітовим управлінням поліції про діяльність Української Військової Організації на території повіту. Характеристики членів УВО та списки осіб, підозрюваних у приналежності до УВО (1928–1929).

Держархів Івано-Франківської області, ф. 6, оп. 1, спр. 220, 275.

Держархів Івано-Франківської області, ф. 6, оп. 1, спр. 220, арк. 31.

Держархів Івано-Франківської області, ф. 6, оп. 1, спр. 275, арк. 6.

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 6, оп. 1, спр. 275, арк. 58.

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 6, оп. 1, спр. 275, арк. 96.

Держархів Івано-Франківської області, ф. 6, оп. 1, спр. 275, арк. 116.

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 6, оп. 1, спр. 275, арк. 177.

 

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 6, оп. 1, спр. 275, арк. 193-194.

 

 

 

 

 

 

 

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 6, оп. 1, спр. 275, арк. 198.
Тлумацьке повітове староство, м. Тлумач

Тлумацького повіту Станіславського воєводства

Starostwo Рowiatowe w Tłumaczu

Ф. 91, 184 од. зб., 19201939 рр. Описи 1, 1д; огляд. Пол. мова.

Інформації Станіславського воєводського управління про діяльність УВО за кордоном (13.05–04.11.1931).

Держархів Івано-Франківської області, ф. 91, оп. 1, спр. 38, 79 арк.

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 91, оп. 1, спр. 38, арк. 7.

 

Облікова картка Осадця Леона-Якуба, підозрюваного у приналежності до УВО (06.02.1934).

Держархів Івано-Франківської області, ф. 91, оп. 1, спр. 58, арк. 3.

 

 

Розділ 2.

Справи про обвинувачення осіб за приналежність до УВО

               з фондів органів суду й прокуратури міжвоєнного періоду

 

 

Станіславський окружний суд, м. Станіслав

Станіславського повіту Станіславського воєводства

Sąd okręgowy w Stanisławowie

Ф. 230, 2296 од. зб., 1919–1939 рр. Описи 1–3, огляд. Нім., пол., укр. мови.

 

Справи про обвинувачення Г. Б. Салевича, О. Дяківа, М. М. Масника та ін. за приналежність до УВО.

Комунікат Крайової Команди УВО (від 29.11.1928), орган УВО «Сурма» (липень 1933 р.), відозви УВО.

Держархів Івано-Франківської області, ф. 230, оп. 1, спр. 4, 8, 11, 17, 19-20, 35, 42,  48, 63, 77, 123, 132, 168, 173, 181 та ін.

 

Справа про обвинувачення Степана Бандери, його батька Андрія та ін. за організацію в дні святкування 10-ї річниці ЗУНР мітингів, молебнів, присвячених пам’яті загиблих українських вояків та за розповсюдження відозв, листівок УВО.

 

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 230, оп. 1, спр.181, арк. 1, 3, 10, 16.

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 230, оп. 1, спр.11, арк. 54.

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 230, оп. 1, спр. 20, арк. 3.

 

 

Косівський гродський суд, м. Косів

Косівського повіту Станіславського воєводства

Sąd powiatowy w Kosowie

Sąd grodzki w Kosowie

Ф. 493, 2522 од. зб., 1918–1939 рр. Опис. Укр., пол. мови.

Справа про обвинувачення Михайла Горбового за приналежність до УВО (у справі містяться також документи діяльності пластунського куреня ім. М. Павлика в Косові; програма табору в с. Перехресне).

Держархів Івано-Франківської області, ф. 493, оп. 1, спр. 630, 57 арк.

 

 

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 2, оп. 14, спр. 5а,  арк. 14.Прокуратура Станіславського окружного суду, м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства

Prokuratura Sądu Okręgowego w Stanisławowie

Ф. 226, 2726 од. зб., 1919–1939 рр. Описи 1–2, іменний покажчик (оп. 1). Пол., укр. мови.

Серед групи т. зв. політичних справ фонду є документи з історії українського антиокупаційного, національно-визвольного руху:

матеріали (обвинувальні висновки, акти, копії вироків, апеляції та ін.) порушених прокуратурою Станіславського та Рівненського окружних судів справ про обвинувачення О. Бойчука, Я. Балицького, І. Голуба та інших осіб у приналежності до УВО;

постанови Станіславського окружного суду про арешт осіб, підозрюваних у приналежності до УВО.

Держархів Івано-Франківської області, ф. 226, оп. 1, спр. 60, 61, 69.

 

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 226, оп. 1, спр.  61, арк. 1.

 

Станіславське воєводське управління державної поліції,

м. Станіслав Станіславського повіту Станіславського воєводства

Komenda wojewόdzka policji państwowej w Stanisławowie

Ф. 68, 2885 од. зб., 19211939 рр. Описи 12, огляди. Пол., укр., євр., нім., франц.  мови.

          Документи з історії українського національно-визвольного руху: інформації, повідомлення Міністерства внутрішніх справ, управління поліції ІХ Тернопільського округу, Львівського воєводського управління поліції про діяльність УВО, ОУН на території Західної України; звіти, донесення, інструкції, інформації слідчого відділу Станіславського воєводського управління, повітових управлінь, таємних інформаторів поліції та листування з Міністерством внутрішніх справ та іншими правоохоронними органами з питань діяльності, організаційної структури і персонального складу УВО, ОУН (у т. ч. фотокопії та переклади польською мовою комунікатів, розпоряджень керівництва, список керівного складу, карти розташування відділень ОУН на території Станіславського воєводства та інші матеріали про діяльність ОУН) у повітах Станіславського воєводства, обліку їх членів, розшуку, спостереження та розслідування діяльності підозрюваних у антидержавній політичній діяльності (списки підозрюваних у Косівському повіті), участі в українському національно-визвольному русі, приналежності до УВО, ОУН, колишніх військовослужбовців УГА, УСС (м. Коломия та ін.); підготовки збройного повстання; розслідування акцій УВО і ОУН в Польщі (вбивства депутата Тадеуша Голувки, нападів на поштові відділення в Городку та ін., поширення відозв з вимогами введення в школах викладання українською мовою та ін.).

Держархів Івано-Франківської області, ф. 68, оп. 2, спр. 69,79, 108, 128 та ін. 

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 68, оп. 2, спр. 108, арк. 2. 


Рогатинське повітове управління державної поліції,

м. Рогатин Рогатинського повіту Станіславського воєводства

Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Rohatynie

Ф. 71, 18 од. зб., 1929–1938 рр. Опис. Пол. мова.

 

Переклади польською наказів, розпоряджень, інструкцій та інших матеріалів УВО та ОУН (04.01–18.02.1932).

Держархів Івано-Франківської області, ф. 71, оп. 1, спр. 1а, 59 арк.

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 71, оп. 1, спр. 1а,  арк. 5.


Снятинське повітове управління державної поліції,

м. Снятин Снятинського повіту Станіславського воєводства

Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Śniatynie

Ф. 78, 171 од. зб., 1920–1939 рр. Опис. Пол. мова.

 

Листування  з постерунками поліції з питань нагляду за особами, підозрюваними у приналежності до УВО (22.01–19.09.1929).

Держархів Івано-Франківської області, ф. 78, оп. 1, спр. 14. 

 

 

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 78, оп. 1, спр. 14, арк. 112-112зв. 

 

 

 

 

Постерунок державної поліції у с. Семаківці

Городенківського повіту Станіславського воєводства

Posterunek Policji Państwowej w Siemakowcach

Ф. 205, 21 од. зб., 19231939 рр. Опис. Пол. мова.

 

Довідка про діяльность УВО та ОУН.

Держархів Івано-Франківської області, ф. 205, оп. 1, спр. 1. 

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 205, оп. 1, спр. 1, арк. 1. 

 

Станіславська в’язниця, м. Станіслав

Станіславського повіту Станіславського воєводства

Więzienie w Stanisławowie      

Ф. 67, 1775 од. зб., 1917–1939 рр. Опис 1, огляд. Пол., укр. мови.

Особові справи в’язнів, які перебували під слідством, відбували покарання за діяльність, спрямовану проти польської окупації (серед них справи на визначних діячів українського національно-визвольного руху – Степана Бандеру, Катерина Зарицьку, Миколу Ясінського та ін.), участь у саботажних акціях, заборонених зібраннях, приналежність до УВО, ОУН.

Держархів Івано-Франківської області, ф. 67, оп. 1, спр. 257, 1429 та ін. .

Справа про обвинувачення Степана Бандери, його батька Андрія та ін. за організацію в дні святкування 10-ї річниці ЗУНР мітингів, молебнів, присвячених пам’яті загиблих українських вояків та за розповсюдження відозв, листівок УВО

У 1927–1928 роках Степан Бандера займався культурно-освітньою та господарською діяльністю в рідному селі (працював у читальні «Просвіти», провадив театрально-аматорський гурток і хор, заснував руханкове товариство «Луг» і належав до засновників кооперативів). При цьому керував організаційно-вишкільною роботою по лінії підпільної УВО в довколишніх селах.

 

Держархів Івано-Франківської області, ф. 67, оп. 1, спр. 257, арк. 1.


Держархів Івано-Франківської області, ф. 67, оп. 1, спр. 257, арк. 1 зв.-2.

 

 

 

 

Заступник начальника відділу

використання інформації документів                                                         Л. М. Соловка