Документальна ONLINE-виставка

 

«Постать вчителя»

(до 125-річчя від дня народження Івана Федорака (1890–1954), репресованого вчителя і письменника, уродженця Прикарпаття)

 

  Розділ. 1. Деякі факти з біографії І. Ф. Федорака:

 

Іван Федорак (літ. псевд. Іван Садовий)

*13.02.1890-†18.11.1954

народний вчитель, видатний майстер українського слова,

громадський і культурний діяч

 

        Фото 1. Актовий запис про народження з книги реєстрації народжень церкви с. Іллінці Снятинського повіту

(нині – Снятинського району):

* Федорак Іван, 13 лютого 1890 року народження, хрещений 13 лютого 1890 року,

    греко-католицького віросповідання, проживав у буд. 37 в с. Іллінці,

    його батьки: Федір (лат. Theodorus) та Марія, донька Дмитра Костиняка та Анна, уроджена Нікорак,

    хрещені батьки: Вакалюк Микола та Анастасія, дружина Миколи Нікорака.           

Джерело: ДАІФО, ф. 631, оп. 7, спр. 78, арк. 133.


 

      Розуміючи потребу отримання освіти, батько віддав сина 1902 року на навчання в Коломийську гімназію.

      З 1910 року І. Федорак продовжив навчання в Заліщицькій учительській семінарії, в якій директорував

Осип Маковей.

      1913 року, закінчивши учительську семінарію, І. Федорак отримує посаду вчителя в с. Новоселиці на Снятинщині.

       З травня 1914 року він працює у Видинівській школі. Два роки перебував на австрійському фронті.

 

 

Фото 2. Запис із книги реєстрації призовників по Снятинському повіту:

           * Федарак Іван, 13 лютого 1890 року народження, уродженець с. Іллінці Снятинського повіту

              (нині – Снятинського району),

              син Федора та Марії, греко-католицького віросповідання,

              у 1915–1917 рр. – служив в австрійській армії,

             згідно висновку лікаря в окружному шпиталі м. Львова станом на 07 листопада 1921 року виявлено

              дефект правої рогівки ока, висновок оглядової комісії: частково придатний до допоміжної служби 

              без зброї.

Джерело: ДАІФО, ф. 9, оп. 1, спр. 139, арк. 17 зв.–18.

 

 

 

Розділ 2. Матеріали Державного архіву Івано-Франківської області

    про громадську і культурну діяльність І. Федорака

 

У 1921 року з тих же «службових потреб» переведний вчителювати у с. Русів.

Федорак залучає всіх дітей до школи, дорослих – до безплатного навчання грамоти; організовує читальню, а при ній аматорські гуртки, допомагає селянам у створенні громадсько-збутових кооперативів, проводить Шевченківські вечори, відзначення ювілеїв письменник-земляка Василя Стефаника. Їх єднали спільні громадські справи і письменницькі інтереси. Двадцять шість років вони жили поруч, бували один в одного, ділилися своїми планами. Спільно створили будівничий комітет, зібрали кошти й організували спорудження нової школи в Русові, яку будували впродовж 1925–1927 років.

 

           

Фото 3. Русівська ЗОШ І-ІІ ступенів [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://metodkab.at.ua/index/rusivska_zosh_i_ii_stupeniv


Директорував він у Русівській школі з 1921 по 1947 рік.

 

 

 

Фото 4. Федорак Іван – директор школи в с. Русів Снятинського району.

Джерело: ДАІФО, ф. 2, оп. 1, спр. 817, арк. 61.

 

 

Фото 5. Федорак Іван – секретар гуртка «Сільський господар» в с. Русів Снятинського району.

Джерело: ф. 2, оп. 3, спр. 261, арк. 91 зв.

 

 

Фото 6.

Джерело: Харитон В. Я., Романюк Я. І. Снятинщина: люди, події, факти. – Снятин: ПрутПринт, 2003. – С. 47.

 

День 21 жовтня 1947 року став кінцем педагогічної і письменницької праці І. Федорака. Його з дружиною було насильницьки вивезено на постійне проживання в Караганду. Гірко сумував Іван Федорак за рідним краєм, своїми учнями. В Караганді письменник написав об'ємисті спогади «Мій шлях».

 

Федорак І. Мій шлях: спогад / І. Федорак. – Снятин: ПрутПринт, 2009. –  326 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу :  http://lib.if.ua/news/1281010249.html.

 


 

          Пам'ять про цю чудову людину, талановитого педагога й оригінального письменника жива.

 

 

Фото 7. У день знань в с. Русові Снятинського району відбулося урочисте відкриття памятника та кімнати-музею українського письменника, народного вчителя І. Ф. Федораку (І. Садовий) // Галичина, 1991. – 03 вересня. – 1991. – С. 6.

У рідному селі Русові оформлено кімнату-музей Івана Федорака, де зібрано його особисті речі, твори.

 

 

Фото 8.

На колишньому приміщенні школи, де з 1921 по 1947 роки проживав і працював Іван Федорак, встановлена меморіально-барильєфна дошка.

Федорак І. спочив біля Стефаника [Електронний ресурс].  Режим доступу:  http : // gazeta.ua/articles/lviv-newspaper/_fedorak-spochiv-bilya-stefanika/129032

 

Розділ 3. Сучасні часописи про учителя та письменника

І. Федорака (псевдонім І. Садовий)


Фото 9.

Гоян Я. Присвята Івану Федораку / Я. Гоян // Прикарпатська правда. – 2005. – 21 квітня. –  № 16. – С. 7.Фото 10.

Дідух М. Учитель і письменник (Літературна діяльність І. Федорака  (псевдонім І. Садовий)) / М. Дідух // Галичина. – 1991. – 03 вересня. – С. 6.

 

Фото 11.

Плугатор Г. Учитель-християнин, учитель-мученик (До дня 115-річчя від дня народження Івана Федорака) / Г. Плугатор // Нова Зоря. – 2005. – 11 лютого. – С. 5

Клейменова Т. В. «Учительська» проза Івана Садового: проблематика та характерологія [Електронний ресурс] /  Т. В. Клейменова.   Режим доступу :  http://litzbirnyk.com.ua/wp-content/uploads/2013/11/8.4.7.pdf

Виноградник Т. І. Родимий талант Покуття (до 120-річчя від дня народження І. Федорака) [Електронний ресурс] / Т. І. Виноградник.  Режим доступу :  http://pvntsh.nung.edu.ua/content/dumka

        Федорак спочив біля Стефаника [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://gazeta.ua/articles/lviv-newspaper/_fedorak-spochiv-bilya-stefanika/129032