Документальна ONLINE-виставка

 

«До 75-річчя створення

Державного архіву Івано-Франківської області та

Дня працівників архівних установ»

 

 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Приміщення Державного архіву Івано-Франківської області.

 

Адреса: вул. Сагайдачного, 42-а, м. Івано-Франківськ, 76006

              Тел./факс: (03422) 4-90-77

E-mail: daifo@if.archives.gov.ua

Website: http://if.archives.gov.ua/

Транспорт: маршрутне таксі № 67 (АС-3 - Вокзал - вул. Максимовича)

до  зупинки «вул. Максимовича».                                            

 

Розпорядок роботи: понеділок - четвер: 8:00-17:00

            п'ятниця: 8:00-15:45         

            обідня перерва: 12:00-12:45         

                                       субота, неділя - вихідні

 

Прийом громадян у Державному архіві Івано-Франківської області.

 

Час роботи читального залу: понеділок - четвер: 9:00-16:00

п'ятниця: 9:00-15:30

субота, неділя - вихідні

   остання п'ятниця місяця - санітарний день

 

Читальний зал Державного архіву Івано-Франківської області.

 

Кабінет для роботи із зверненнями громадян: тел.: +38(0342)717341

Стіл довідок: тел. +38(03422)63403

 

КЕРІВНИЦТВО

 

Директор Державного архіву Івано-Франківської області - Ігор Іванович Гриник

Директор архіву: Гриник Ігор Іванович,

                                                        тел./факс: +38(03422)49077.

 

Заступник директора - Білінчук Дмитро Володимирович,

                                                                                    тел.: +38(03422)63816.

Заступник директора -

головний зберігач фондів - Нижник Богдан Йосипович,

                                                              тел.: +38(0342)717341.

 

ДОРАДЧІ ОРГАНИ

 

КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ,

(склад затверджений розпорядженням ОДА № від 05.03.2013 № 137:

               голова колегії - Гриник Ігор Іванович, директор державного архіву області;

   заступник голови колегії - Білінчук Дмитро Володимирович,

                                                  заступник директора державного архіву області;

   секретар колегії - Пилипчук Галина Йосипівна, головний спеціаліст з питань

                                  кадрової роботи та державної служби відділу організаційно-

                                  аналітичної та режимно-секретної роботи державного архіву

                                  області, тел. +38(0342)778138.

 

 

ЕКСПЕРТНО-ПЕРЕВІРНА КОМІСІЯ

ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ЕПК),

склад затверджений наказом директора архіву від 15.07.2013  № 46:

голова ЕПК - Білінчук Д. В., заступник директора державного архіву області;

секретар ЕПК - Чіляк О. П. - головний спеціаліст відділу формування

                           Національного архівного фонду, діловодства та науково-технічного

                           опрацювання документів державного архіву області, секретар комісії,

                           тел. +38(0342)710118.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА

ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (НМР),

склад затверджений наказом директора архіву від 23.10.2012 № 71:

      голова ради - Білінчук Дмитро Володимирович,

                              заступник директора держархіву області;

      секретар ради - Середюк Тетяна Володимирівна, провідний науковий співробітник

                                 відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового

                                апарату держархіву області, тел. +38(0342)63403).

 

ВІДДІЛИ

 

ВІДДІЛ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕНОСТІ ДОКУМЕНТІВ,

ОБЛІКУ ТА ДОВІДКОВОГО АПАРАТУ

Начальник вiддiлу - Горошко Анжела Василівна

Заступник начальника відділу - Гапишин Віталій Олегович

Тел.: +38(0342)710118

 

ВIДДIЛ ВИКОРИСТАННЯ IНФОРМАЦIЇ ДОКУМЕНТIВ

Начальник вiддiлу - Малишева Ярослава Миколаївна

Заступник начальника відділу - Соловка Любов Михайлівна

Тел.: +38(03422)63403

 

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ТА РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЇ РОБОТИ

Начальник відділу - Харук Любомир Степанович

Тел.: +38(03422)65987

 

ВІДДІЛ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ,

ДІЛОВОДСТВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Начальник відділу - Григорак Марія Володимирівна

Заступник начальника відділу - Какалець Надія Гаврилівна

Тел.: +38(0342)710118

 

СЕКТОР РЕСТАВРАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ

Завідувач сектора - Ільчук Світлана Валеріанівна

 

СЕКТОР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Завідувач сектора - Козак Оксана Федорівна

Тел.: +38(03422)65562

 

СЕКТОР ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

(утримується за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету)

 

 

 

Головний спеціаліст

з питань кадрової роботи та державної служби - Пилипчук Галина Йосипівна

Тел.: +38(0342)778138

Головний спеціаліст - юрисконсульт -  Романів Ігор Богданович

Тел.: +38(0342)717341

 

 

Приміщення Державного архіву Івано-Франківської області в 1947-1998 рр.

 

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

До 1939 р. державного архіву на Станіславщині (з 1962 р. - Івано-Франківщина) не було, документи зберігалися безпосередньо в установах і організаціях. Після возз'єднання Західної України з УРСР було створено архівний відділ НКВС Станіславської області, а в грудні 1939 р. розпочав роботу Станіславський обласний історичний архів.

Відтоді він неодноразово змінював назву:

    - Станіславський обласний історичний архів (1939-1941);

    - Державний архів Станіславської області (1941-1958);

    - Станіславський обласний державний архів (1958-1962);

    - Івано-Франківський обласний державний архів (1962-1980);

    - Державний архів Івано-Франківської області (з 1980 р.).

Архів підпорядковувався архівному відділу УНКВС (з 1946 р. - УМВС) Стані-славської області, з 1960 р. - архівному відділу виконкому Станіславської (з 1962 р.  - Івано-Франківської) обласної Ради депутатів трудящих;  з 1988 р. - архівному відділу виконкому Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів, з 1995 р. - Головному архівному управлінню при Кабінеті Міністрів України (з 1998 р. - Головному архівному управлінню України, з грудня 1999 р. - Державному комітету архівів України, з грудня 2010 р. - Державній архівній службі України) та Івано-Франківській облдержадміністрації.

За сім десятків років існування архіву виросла ціла плеяда архівістів, кожен з яких зробив свій внесок у розбудову архівної справи           на Прикарпатті. У повоєнні роки архівісти провели роботу з упорядкування      та науково-технічного опрацювання документів архіву, які надійшли в розсипу (великих зв'язках не підшитих документів - фасцикулах). Із перших днів існування архіву його працівники розпочали також невтомну пошукову роботу. Виявлені архівістами документи були використані господарсько-економічними установами під час відбудови області після війни. Архівні документи             про поклади корисних копалин, геологічну будову Карпат, підземні багатства Прикарпаття дали надзвичайно цінну інформацію для розвідки і розробки підземних багатств краю.

 

Колектив Державного архіву Івано-Франківської області,19.03.2012.

Працівники архіву брали участь у підготовці відповідного тому «Історії міст і сіл Української РСР», присвяченого Івано-Франківській області, членами його редколегії були Г. М. Педашенко та   Л. М. Правдива. Заслужений працівник культури України, директор держархіву області (1993-2010 рр.) К. П. Мицан  є співупорядником 5-томного збірника «Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали» - унікального у світовій історичній науці видання, яке через призму документів й матеріалів висвітлює історію держави від моменту виникнення до кінця існування. Частково на основі документів державного архіву області велась підготовка до публікації томів, які стосуються Івано-Франківської області, таких вагомих видань як «Реабілітовані історією», «Книга Пам'яті України», членом редколегії яких також є К. П. Мицан. Світлини з фондів архіву стали окрасою видань; «Прикарпаття: спадщина віків» (Львів: Манускрипт-Львів, 2006), «Покуття: Історико-етнографічний нарис» (Львів: Манускрипт-Львів, 2010), «Станиславів - Станіслав - Івано-Франківськ (до 350-річчя Івано-Франківська)» (Івано-Франківськ - Львів - Київ: Манускрипт-Львів, 2012), «Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Ілюстрована історія» (Львів - Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2008) та ін.

Загалом, протягом усього періоду діяльності Державний архів Івано-Франківської області, як державна установа, забезпечував комплектування, постійне зберігання, охорону, реставрацію, консервацію документів Національного архівного фонду та всебічне використання наявної в них інформації, здійснював управління архівною справою і діловодством                на території області, керівництво 14 архівними відділами райдержадміністрацій та п'ятьма архівними відділами міських рад міст обласного значення.

 

ОБСЯГ ФОНДІВ

Станом на 01.01.2014 в Державному архіві Івано-Франківської області    на зберіганні знаходилось:

    3 629 фондів, 775 888 од. зб. за 1752-2013 рр.,

    44 од. зб. науково-технічної документації за 1960-1976 рр.,

    34 915 од. зб. фотодокументів за 1945-1990 рр.,

    87 од. зб. фонодокументів за 1947, 1960-1990 рр.

 

Архівосховище Державного архіву Івано-Франківської області.

 

СКЛАД ФОНДІВ

Державний архів Івано-Франківської області (далі - ДАІФО) - складова частина Національного архівного фонду (далі - НАФ) України. Наукова цінність та історична значимість документів ДАІФО визначається передусім унікальністю західноукраїнських земель - споконвічних етнічних земель українців, які в певні історичні періоди входили до складу різних держав, і на території яких традиційно проживали представники багатьох національностей. Архів зберігає документи з історії західноукраїнських земель у складі Речі Посполитої (1752-1772), Австрійської (з 1867 р. - Австро-Угорської) імперії (1772-1918), ЗУНР (1918-1919), Польщі (1919-1939), періодів їх тимчасових окупацій Росією у Першій та Німеччиною у Другій світових війнах, а також з історії Станіславської (з 1962 р. - Івано-Франківської) області після возз'єднання Західної України з УРСР і включення її до складу СРСР (17.09.1939-24.08.1991). На даний час продовжується комплектування архіву документами установ і організацій незалежної України.

Усі документи архіву поділено на дві великі групи: фонди періоду          до 1939 р. та після 1939 р. 578 фондів періоду до 1939 р. включають відносно невеликі групи документів часів Речі Посполитої, Першої світової війни           та ЗУНР і дві основні групи документів австрійського (1772-1918) та польського (1919-1939) періодів.

У ДАІФО функціонує науково-довідкова бібліотека, в якій станом          на 01.01.2014 р.  зберігаються  19 004  примірники  книг та брошур XV-ХХІ ст.,   27 762 номери журналів, 2 091 річна підшивка газет.

 

 

Трефолог. Рукопис. [1431].

У бібліотеці архіву є дві рукописні книги, написані старослов'янською мовою: «Трефолог» [1431] і «Трефологіон», які включають щомісячні євангельські читання, молитви; стародруки ХVІ-ХVІІ ст.; політична, історична, законодавча, довідкова, краєзнавча, природнича, філософська, релігійна література; вісники законів Австро-Угорщини, Галичини, Польщі; енциклопедії, словники та ін. Видання ХVІ століття класифікують як інкунабули, тобто ті, які видавались у ранні роки існування книгодрукування. Серед стародруків ДАІФО, є рідкісні праці, видані у Венеції, Ліоні, Римі, Кошицах, Парижі, Вероні. Багато книг і видань мають значну бібліографічну цінність.

 

Zielinski Jozef. Herb miasta Stanislawowa.- Stanislawow, 1938. - Rys. 13.

На основі документів ДАІФО дослідниками - істориками, архівістами, краєзнавцями, педагогами, філологами, економістами, мистецтвознавцями - досліджуються різні сторони суспільного життя Галичини, а в архіві функціонує постійно діюча виставка їх видань.

 

 

ЗАГАЛЬНІ ДОВІДНИКИ

 

Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С.І. Андросов, Л.С. Анохіна та ін.; ред. кол. О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг, Л.А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г.В. Боряк, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України. - К., 2000. - С. 79-81.

 

Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. - C. 285-296

Українська архівна енциклопедія: Д-М. Робочий зошит / Державний комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2006. - С. 242-244.

 

Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального дос-тупу до документів: Короткий довідник. - К., 2002. - С. 73-75.

 

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжарх. довідник. - К., 2005. -  Т. 2. -  Книга 1. - С. 390-434.

 

Українські архівісти: Бібліографічний довідник: У 3-х вип. - Вип. 2: 1940-1960-ті роки. - К., 2002. - С. 124-127;

 

Українські архівісти: Бібліографічний довідник: У 3-х вип. - Вип. 3: 1970-1990-ті роки. - К., 2003. - С. 150-152, 241-242.

 

ДОВІДНИКИ АРХІВУ

 

 

Путівник по Державному архіву Станіславської області / Упоряд.:

Л. А. Кудрява,   Н. Л. Родинка,   Д. М. Месінг,         С. А. Шмирьов. Редкол.: П. М. Яцків (ред.) та ін. - Станіслав, 1960. - 171с.

Государственный архив Ивано-Франковской области: Путеводитель / Сост.: В. И. Гриценко, Л. А. Кирилюк ,   Н. К. Кучеров,   Д. М. Месинг,   Л. А.  Подгайчук, С. М. Чапуга. Отв. ред. В. А. Замлинский. 2-е изд., перераб. и доп. - К., 1983. - 221 с.

Державний архів Івано-Франківської області. - Івано-Франківськ, 1989. - 15 с.

Державний архів Івано-Франківської області: Путівник. - Т. 1: Фонди періоду до 1939 року / Відп. упорядник Л. М. Соловка. - К., 2008. - 464 с.
(Файл у форматі PDF - 5,4 МB)

Державний архів Івано-Франківської області: анотов. реєстр описів. Т. 1: Фонди періоду до 1939 року / Укрдержархів, Держархів Івано-Франків. обл.; упоряд.: М. Гілевська, К. Мицан, Л. Соловка (відп. упоряд.); відп. ред. тому І. Гриник. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2013. - 336 с.
(Фа

 

 

ДОКУМЕНТАЛЬНІ ВИДАННЯ

 

Боротьба трудящих Прикарпаття за своє визволення і возз'єднання з Радянською Україною 1921-1939 рр. Документи і матеріали. - Станіслав, 1957. - 317 с.

Документи розповідають. 1215-1964. Документи і матеріали. - Ужгород, 1971. - 192 с.

 

 

Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали
у 5-ти томах. / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. - Івано-Франківськ, 2001-2011.

 

Том 1. Західно-Українська Народна республіка. 1918-1923: Історія / Керівник авторського колективу й відповідальний редактор Олександр Карпенко. - Івано-Франківськ: Сіверсія, 2001. - 628 с.

Том 2. Державотворчі й адміністративно-організаційні процеси / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2003. - 712 с.

Том 3. Книга 1: Соціально-економічні відносини і визвольні змагання / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. - 644 с.

Том 3. Книга 2: Суспільно-політичні процеси. Національно-культурне відродження / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. - 680 с.

Том 4. Збройні сили у боротьбі за свободу, незалежність, соборність / Укладачі: О. Ю. Карпенко, К. П. Мицан. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. - 886 с.

Том 5 : у трьох книгах. - Книга 1: Зовнішня політика і міжнародне становище. 1918-1919 рр. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2009. - 944 с.

Том 5 : у трьох книгах. - Книга 2: Зовнішня політика і міжнародне становище. 1920-1921 рр. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2011. - 948 с.

Том 5 : у трьох книгах. - Книга 3. Зовнішня політика і міжнародне становище. 1922-1923 рр. / Укладачі: Олександр Карпенко, Катерина Мицан ; передм. : Микола Кугутяк. - Івано-Франківськ: Місто-НВ, 2013. - 992 с.

Унікальне у світовій історичній науці видання, яке через призму документів й матеріалів висвітлює історію держави від моменту виникнення до кінця існування, Співупорядником цього 5-томного збірника "Західно-Українська Народна Республіка. 1918-1923. Документи і матеріали" є колишній багаторічний директор архіву Катерина Петрівна Мицан.

 

 

 

 

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відп. ред. М. Кугутяк. - Том 1. - Книга 1 (1919-1929). - Івано-Франківськ, 2012.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті: Документи і матеріали. - Том 1. - Книга 2: (1929-1939) / Відп. ред. М. Кугутяк; Упорядн.: М. Вітенко, Т. Галицька-Дідух, І. Гурак, О. Жерноклеєв, М. Кугутяк, А. Міщук, Г. Паславська, Т. Ходак. Івано-Франківська обласна державна адміністрація; Івано-Франківська обласна рада; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника; Інститут історії, політології і міжнародних відносин; Державний архів Івано-Франківської області; Науково-дослідний інститут історії, етнології і археології Карпат; Навчально-науковий центр дослідження українського національно-визвольного руху ім. О. Карпенка. - Івано-Франківськ: КПФ «ЛІК», 2014. - 600 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. - Том 2. - Книга 1 (1939 -1945). - Івано-Франківськ: КПФ "Лік", 2009. - 600 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. - Том 2. - Книга 2 (1945-1946). - Івано-Франківськ: КПФ "Лік", 2010. - 696 с.

Український національно-визвольний рух на Прикарпатті в ХХ столітті. Документи і матеріали / Відповідальний редактор професор Микола Кугутяк. - Том 2. - Книга 3 (1947-1957). - Івано-Франківськ: КПФ "Лік", 2011. - 768 с.

У виданні, здійсненому Науковим центром дослідження українського національно-визвольного руху Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника та Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України за підтримки Івано-Франківської ОДА та обласної ради опубліковані й надані Державним архівом області документи й матеріали про національно-визвольні змагання українців на Прикарпатті в 1939-1945 рр., висвітлено маловідомі широкому загалу героїчні сторінки боротьби українських повстанців проти німецьких загарбників та радянського тоталітаризму.

 

Станиславів і Голодомор 1932-1933 рр.: Документальні свідчення про реакцію станиславівців на геноцид українського народу 1932-1933 рр. / Упорядники  І. Монолатій, Л. Соловка. - Івано-Франківськ, 2009. - 64 с.

У виданні із серії "Моє місто", співупорядником якого є заступник начальника відділу інформації та використання документів Державного архіву Івано-Франківської області, опубліковані документи архіву про протесні акції станиславівців проти геноциду своїх братів у Радянській Україні.

 

 


Плеяда  архівістів ДАІФО

 

 

ГРИЦЕНКО Віра Іванівна (15. 09. 1923, м. Буй, нині Костромської обл., Росія - 02. 03. 1988, Івано-Франківськ) - історик-архівіст. Закінчила Московський державний історико-архівний інститут (1962).

З жовтня 1950 р. обіймала посаду наукового співробітника Держархіву Станіславської обл. (тепер - Івано-Франківської обл.). Брала участь у підготовці "Історії міст і сіл Української РСР: Івано-Франківська область" (1971), путівника за документами Держархіву Івано-Франківської області (1983). Підготувала близько 150 статей для місцевих періодичних видань, статті в галузевий журнал "Архіви України". Написала огляди на документи "Станіславського воєводського управління", облвиконкому, облвно. Друкувалася у збірнику "Істо-

ричні джерела та їх використання" (1970). Підготувала історичні нариси: "З минулого революційної боротьби робітників-калійників Калуського ТЕСП" (1961), "Революційне минуле села Кобаки Косівського району" (1960), "З минулого шкірзаводу фірми Я. Маргошеса і сини" (1960).

Нагороджена Грамотами Головного архівного управління при Раді Міністрів СРСР і ЦК профспілки працівників держустанов, медалями "30 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.", "40 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.", значком "За активну участь в охороні пам'ятників Великої Вітчизняної війни 1941-1945 pp." та ін.

Тетяна Тимків (Івано-Франківськ)

 

Праці: Про поповнення Івано-Франківського облдержархіву новими документальними матеріалами радянського періоду // АУ. - 1969. - № 1. - С. 93-94; Про нараду дослідників та читачів "Архівів України" в Івано-Франківську // Там само. - 1970. - № 2. -  С. 110.

 

Архіви: Держархів Івано-Франківської обл.,  ф. Р-2151, оп. 1, спр. 1-5.

 

Українські архівісти (XIX-XX ст.): Біобібліографічний довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. - К., 2007. - С. 165.

 

 

КИРИЛЮК Лідія Андріївна (25. 03. 1925,   м. Собінка Володимирської обл., Росія - 26. 01. 1994,   Івано-Франківськ) - історик-архівіст. Народилася в сім'ї службовців. 1947 р. закінчила Московський державний історико-архівний інститут. У 1947-1951 рр. - начальник Ленінабадського облархіву Таджицької РСР. Впродовж 1951-1952 рр. - начальник відділу фондів   Жовтневої революції Володимирського облархіву. У   1952-1985 pp. працювала в Держархіві Івано-Франківської області на посадах: старшого наукового співробітника, методиста, директора архіву. Завідувала архівним відділом Івано-Франківського облвиконкому.

Розробила класифікатор до тематичного каталогу, пам'ятку з каталогізації документів радянського періоду. Брала участь у роботі з використання та публікації документів у збірниках: "Радянське Прикарпаття: 1939-1959" (1964), "Ордена Леніна колгосп "Перше Травня" с. Стецева Снятинського р-ну: 1940-1945" (1968), "Калуш - місто хіміків" (1970), "Енерговелетень Прикарпаття: 1962-1973" (1974). Була ініціатором пересувних виставок фотокопій архівних документів. Публікувала статті в обласних та районних газетах, науково-інформаційному бюлетені "Архіви України".

Нагороджена почесними грамотами, медаллю "Ветеран праці".

Тетяна Тимків (Івано-Франківськ)

 

Праці: Підсумки роботи архівістів над історією Івано-Франківщини // АУ. - 1971. - № 4. - С. 39-40; Зв'язки Івано-Франківського облдержархіву з музеями та школами // Там само. - 1974. - № 2. -   С. 55-59; Государственный архив Ивано-Франковской области: Путеводитель. - К., 1983. - 221 с. (співупоряд.).

 

Архіви: ЦДАВО України, ф. 14, оп. 5 л, спр. 27; Держархів Івано-Франківської обл., ф. Р-2151, оп. 1, спр. 6; Особова справа.

 

Українські архівісти (XIX-XX ст.): Біобібліографічний довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. - К., 2007. - С. 276.

 

 

МЕССІНГ Давид Мойсейович (19. 04. 1918,   с. Острів, нині Галицького р-ну Івано-Франківської обл. - 15. 05. 1990, Івано-Франківськ) - архівіст. З єврейської родини. 1925 р. разом з батьками переїхав на постійне місце проживання до м. Станіслава (нині - Івано-Франківськ). Закінчив Станіславську єврейську приватну гімназію (1938). Працював експедитором хлібопекарні в м. Станіславі (вересень 1939 р. - жовтень 1940 р.).

Діяльність в архівних установах розпочав на посаді наукового співробітника Держархіву Івано-Франківської області у 1947 р; з серпня 1948 р. по січень 1977 р. працював старшим науковим співробітником; з січня   1977 р. по лютий 1981 р. - в. о. директора архіву. Після виходу на пенсію (1981) продовжував працювати на посаді архівіста І категорії. За майже півстолітній період роботи в Держархіві Івано-Франківської області, володіючи польською, німецькою мовами, маючи великий практичний досвід архівної роботи, Д. М. брав безпосередню участь у найважливіших напрямках роботи архіву.

У 1940-1950 рр. Д. М. разом з іншими співробітниками архіву провів надзвичайно складну і важливу роботу з упорядкування і прискореного науково-технічного опрацювання документів, які надійшли до архіву в розсипу, або в фасцикулах (великі зв'язки непідшитих документів) практично всіх фондів періоду до 1939 р., в тому числі й тих, що знаходились на таємному зберіганні. В 1949-1950 рр., працюючи на посаді начальника відділу таємних фондів, а з 1951 р. - начальника відділу дореволюційних фондів, Д. М. займався розробкою робочих інструкцій з науково-технічного опрацювання фондів, схеми систематизації документів фондів, працював над описуванням одиниць зберігання, складав заголовки справ та ін. Серед упорядкованих Д. М. разом з іншими архівістами фондів - найцінніші фонди архіву: "Станіславське воєводське управління", "Староства та повітові управління державної поліції Станіславського воєводства", "Станіславський та Коломийський окружні суди та інші фонди органів суду та прокуратури", "Станіславське воєводське управління державної поліції", "Станіславська в'язниця", фонди економічних установ та організацій Станіславського окружного земельного та гірничого управлінь, сільськогосподарського інспекторату, управлінь з будівництва та регуляції річок та ін. Виявлені в процесі впорядкування цінні архівні документи про стан економіки Станіславського воєводства до 1939 р. були активно використані установами народного господарства у відбудові, реконструкції та економічному розвитку області після війни. Д. М. були розроблені тематичний та географічний каталоги фондів періоду до 1939 р. Д. М. працював над створенням іменного, систематичного каталогів, каталогу з особового складу та з історії державних установ, брав участь в роботі над науковими публікаціями архіву. Д. М. був упорядником збірників документів: "Боротьба трудящих Прикарпаття за своє визволення і возз'єднання з Радянською Україною: 1921-1939" (1957), "Радянське Прикарпаття: 1939-1959" (1964), "Ордена Леніна колгосп "Перше Травня": 1940-1967" (1968), "Калуш - місто хіміків" (1970), "Енерговелетень Прикарпаття: 1962-1973" (1974), "Радянське Прикарпаття: 1959-1975" (1983), путівника по Держархіву Станіславської області (1960), працював також над виявленням документів до загальнореспубліканського збірника: "Робітничий рух на Україні: 1885-1894" (1990). У складі упорядників брав участь у підготовці тому "Історія міст і сіл УРСР: Івано-Франківська область", та збірників документів: "Німецько-фашистські окупанти на Станіславщині і боротьба з ними за вигнання з області: 1941-1944", "Хронологічний довідник про тимчасову окупацію німецько-фашистськими загарбниками населених пунктів Станіславської області і звільнення їх Радянською Армією: 1941-1944". Дві останні праці, хоча й не були опубліковані, але стали важливими джерелами у вивченні історії Великої Вітчизняної війни в Україні.

Д. М. опубліковано низку наукових статей та добірок. Ініціатор виставок фотокопій цінних архівних документів, які відображали важливі сторінки життя краю. Ініціатива і досвід роботи з організації виставок була високо оцінена Головним архівним управлінням при Раді Міністрів УРСР, а досвід роботи вивчався в Україні.

Д. М. був першим серед архівістів Держархіву Івано-Франківській області, який розпочав роботу з комплектування архіву фондами особового походження. Свої знання, вміння, досвід завжди з радістю передавав іншим: підготував плеяду apxівістів, навчав архівній справі студентів-істориків.

За плідну працю Д. М. нагороджений медаллю "За доблесну працю. В ознаменування 100-річчя з дня народження В. І. Леніна" (1970), грамотами виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів (1978), архівного відділу Івано-Франківського облвиконкому (1968, 1978), преміями та цінними подарунками.

Учасник бойових дій, ветеран Великої Вітчизняної війни. За бойові заслуги нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня, медалями: "За бойові заслуги", "За оборону Кавказу", "За взяття Кенігсбергу", "За перемогу  над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр." та медаллю Польщі "За Одер, Ніссу і Балтику".

Любов Соловка (Івано-Франківськ)

 

Праці: Підготовка путівника по Станіславському обласному архіву // НІБ. - 1959. - № 3. - С. 12-15 (у співавт.); Виставка архівних документів, присвячена 300-річчю м. Івано-Франківська (Станіслава) // Там само. - 1963. - № 3. - С. 94-95 (у співавт.).

 

Архіви: Держархів Івано-Франківської обл., особова справа.

 

Українські архівісти (XIX-XX ст.): Біобібліографічний довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. - К., 2007. - С. 394-395.

 

 

ПЕДАШЕНКО Ганна Михайлівна (04. 10. 1907, Харків - 31. 12. 1999, Івано-Франківськ) - архівіст. Народилася в сім'ї робітника. Закінчила Харківський поліграфічний технікум (1929), Харківський робочий вечірній університет (1932).

У 1934-1939 pp. Г. П. - завідувач таємних фондів Харківського облархіву; 1939-1941 рр. - начальник Харківського військово-історичного архіву; 1941-1943 pp. - директор Південно-казахського облархіву; 1943-1945 pp. - начальник архівного відділу УМВС по Миколаївській області; 1945-1947 рр. - завідувач Харківського міськархіву; 1947-1976 pp. - завідувач архівного відділу Івано-Франківського облвиконкому.

Під час роботи в архівних установах проводила впорядкування та описування фондів, вирішувала питання

про забезпечення обласного, районних та міських архівів приміщеннями, керувала проведенням експертизи цінності документів у районних і міських архівах, організовувала огляди стану збереженості документів. Брала участь у підготовці статей, публікацій. Здійснювала керівництво підготовкою першого путівника по фондах Держархіву Івано-Франківської області (1960); була членом редколегії видання "Історія міст і сіл Української РСР: Івано-Франківська область".

Нагороджена почесними грамотами Головного архівного управління при Раді Міністрів СРСР, Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР, Івано-Франківського облвиконкому, медалями: "За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.", "30 років Радянської Армії та Флоту", "За бездоганну службу", "Ветеран праці", знаком "50 років перебування у КПРС", "За доблесну працю. В ознаменування 100-річчя з дня народження В. І. Леніна".

Тетяна Тимків (Івано-Франківськ)

 

Праці: Станіславський облархів до 90-річчя з дня народження В. І. Леніна // НІБ. - 1960. - № 3. - С. 101-104; Наради-семінари з архівної справи // Там само. - 1962. - № 3. - С. 105; Нарада-семінар в Галицькому райархіві // Там само. - 1965. - № 1. - С. 92 (у співавт.); Семінар з працівниками відомчих архівів Івано-Франківська // АУ. - 1967. - № 1. - С. 107.

 

Архіви: ЦДАВО України, ф. 14, оп. 5 л, спр. 60; Держархів Івано-Франківської обл., ф. Р-2151, оп. 1, спр. 7.

 

Українські архівісти (XIX-XX ст.): Біобібліографічний довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. - К., 2007. - С. 471.

 

 

 

МИЦАН Катерина Петрівна -

заслужений працівник культури України, директор Державного архіву Івано-Франківської області (1993-2010 рр.)

 

 

 

 

Людмила МІЩАНЧУК, Любов СОЛОВКА

Капітан корабля зі скарбами історії

На хвилях бурхливого життєвого моря прямує чітко за курсом цей корабель, назва якого грецькою мовою звучить «аrcheion», латиною — «аrchivum», а по-українськи — «архів». Він має один шлях: від берега, що ховається далеко за горизонтом і торкається вічності, — до берега майбутнього. Бо у своїх трюмах корабель перевозить безцінний вантаж — пам'ять поколінь, зберегти яку і передати нащадкам — головна його місія.

Впродовж уже 16 років міцно тримає штурвал цього корабля історії — Державного архіву Івано-Франківської області (ДАІФО) Катерина Мицан. Чимала її заслуга в тому, що цей заклад вважається серед архівістів, науковців України одним з наймодерніших і найкомфортніших за умовами роботи для дослідників. і бачиться вельми промовистий підтекст у поєднанні двох по-своєму пам'ятних для неї дат: із 70-річчям створення обласного державного архіву та системи архівних установ на Івано-Франківщині збігся ювілей самої Катерини Петрівни.

Народилась вона 4 січня 1955-го в містечку Букачівцях на Рогатинщині, а її дитячі та юнацькі роки минули в Надвірні. Починала трудову біографію робітницею БМУ «Лісбуд» місцевого лісокомбінату, потім працювала в торгівлі, на вчительській ниві й у вищій школі.

25 із 37 років загального трудового стажу К. Мицан віддані державній службі. Саме чверть століття тому вона пов'язала своє життя із системою архівних установ області. Кажуть, що люди, які приходять працювати в архів, або дуже швидко йдуть звідси, або якщо вже залишаються — то на все життя. Бо це напрочуд цікава, захоплююча, та водночас і неймовірно складна й навіть фізично важка робота. Витримує далеко не кожен. Катерина Петрівна знає всі тонкощі архівної справи не з інструкцій та Основних правил роботи — настільної книги архівістів, а з власного досвіду. Адже у цій царині де тільки не працювала: в госпрозрахунковій групі, у відділі комплектування, відомчих архівів та діловодства, у відділі зберігання — старшим охоронцем фондів, у відділі фізичної схоронності документів — реставратором, у відділі інформації та використання документів. З 1990-го вона завідувала архівом Івано-Франківського міськвиконкому. А в серпні 1993 р. наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України призначена директором Державного архіву Івано-Франківської області.
Катерина Петрівна — професіонал високого штибу, яких ще пошукати в сучасній архівній галузі. Стати фахівцем такого рівня допоміг їй і професійний досвід, і солідний освітній «багаж». Закінчила Львівський університет ім. І. Франка за спеціальністю «Історик, викладач історії та суспільствознавства». Потім навчалася заочно у Московському історико-архівному інституті. Уже в незалежній нашій державі здобула в Українській академії державного управління при Президентові України (Львівська філія) спеціальність «державне управління» та відповідну кваліфікацію магістра. Учасник міжнародних форумів архівістів, вона все повчальне з досвіду роботи своїх закордонних колег впроваджує в ДАІФО, налагоджує зв'язки з архівами інших країн.

Завдяки наполегливості і старанням директора під обласний держархів надали просторе приміщення, оскільки старе вже зовсім не задовольняло потреб цього закладу.

Катерина Петрівна піклується про стан розвитку архівної справи й загалом на Прикарпатті. Працівники обласного держархіву щодня контактують зі своїми колегами в районах та містах краю, а також здійснюють комплексні, тематичні, контрольні перевірки роботи архівних підрозділів райдержадміністрацій та міських рад.

Втім, К. Мицан не лише управлінець, а й відома як науковець — історик-архівіст, джерелознавець. і цінність цього її доробку аж ніяк не применшує те, що вона не має наукового ступеня. В усіх своїх наукових розвідках сповідує принцип: про історичні події — мовою документів. Тематика наукових досліджень Катерини Петрівни широка і розмаїта. Це й діяльність органів місцевого самоврядування в Станіславському воєводстві у 20-30-х роках ХХ століття (такою була тема її магістерської роботи), і друга хвиля української еміграції до Канади, і антивоєнний рух на Західній Україні в 1917—1939 рр., і прогресивний жіночий рух у Галичині з кінця ХIХ ст. до 1939 р., й діяльність Союзу українок, й історія профспілкового руху на Західній Україні, й  шевченкіана на Прикарпатті початку ХХ ст., й боротьба ОУН—УПА в 44—50-х роках...

К. Мицан автор буклету, присвяченого 50-річчю архівної справи на Прикарпатті, відповідальний редактор першого тому путівника «Державний архів Івано-Франківської області». Результати її наукових досліджень опубліковані в наукових часописах «Пам'ятки: археографічний щорічник», культурно-просвітньому краєзнавчому часописі «Галичина», історико-культурологічному  щомісячнику «Галицька старовина», в матеріалах конференцій, має вона численні публікації в обласних та районних газетах. Катерина Петрівна є членом редакційних колегій таких суспільно значимих видань, як «Реабілітовані історією», «Книга Пам'яті України», «Прикарпаття: спадщина віків» та інших, де серед представлених документів є й ті, що зберігаються в ДАІФО. А безпосередньо інформаційні матеріали архіву, з ініціативи К. Мицан, жителі Івано-Франківська мають змогу побачити на виставках до дня міста.

а сама вона як джерелознавець найвагомішим вважає свій внесок у написання історії Західно-Української Народної Республіки. Катерина Петрівна готує тематичні добірки матеріалів періодичних видань періоду ЗУНР, які є у фондах науково-довідкової бібліотеки ДАІФО, бере участь у пошуках документів цього державного утворення в архівах ФРН (Бонн, Мюнхен). І, звичайно ж, не можемо не згадати і про її спільну з професором Олександром Карпенком працю над упорядкуванням п'ятитомного збірника «Західно-Українська Народна Республіка. 1918—1923. Документи і матеріали». Це видання унікальне в світовій історичній науці тим, що крізь призму документів та матеріалів висвітлює історію держави від моменту виникнення до кінця її існування.

Як керівникові й фахівцеві високої кваліфікації прикарпатські архівісти вдячні Катерині Петрівні за добру пораду й повсякденну допомогу щодо використання документів, виконання завдань Держкомархіву, підготовки статей, видань, путівників, оформлення запитів громадян та установ. Ми щиро раді, що рішенням Колегії Головного управління державної служби України у 2004-му К. Мицан нагороджено нагрудним знаком «За сумлінну працю», а указом Президента України рік тому їй присвоєно звання «Заслужений працівник культури України».

 

Міщанчук Л. Б., Соловка Л. М. Капітан корабля зі скарбами історії // Галичина. - 2010. - 14 січня.

 

 

Публікації Мицан К. П.

Мицан К. П. Антивоєнний рух на Прикарпатті // Червоний прапор. - 1988. - 2, 5 серпня.

Мицан К. П. Боролись і міцніли духом // Прикарпатська правда. - 1989. - 4 січня.

Мицан К. П. Віть одного дерева // Агро. - 1990. - 28 січня.

Мицан К. З реєстру фондів і колекцій Держархіву Івано-Франківської області періоду Другої світової війни // Архіви України. - 2005. - № 1-3. - С. 159-161.

Мицан К. П. Не забули пом'янути // Прикарпатська правда. - 1989. - 25 квітня.

Мицан К. П., Роман Є. ОУН-УПА на Прикарпатті в 1944-1950-х роках (за матеріалами Станіславського обкому КП(б)У) // Галичина. - 1997. - №1. - С. 69-87.

Мицан К. П. Союз українок // Комсомольський прапор. - 1990. - 8 березня.

Мицан К. П. Через кордони і відстані (свідчать архіви) // Прикарпатська правда. - 1989. -  18 червня.

Мицан К. П. Рогатинщина у фондах дорадянського періоду державного архіву Івано-Франківської області // Рогатинська земля: історія та сучасність. - Львів, 2005. - Т. 4. Матеріали третьої наукової конференції. Рогатин, 26 березня 2002 р. - С. 19-24.

 

Тимків Тетяна Миколаївна -

заступник директора

Державного архіву Івано-Франківської області (1988-2007 рр.)

 

 

Архівісти Державного архіву Івано-Франківської області  (зліва - направо):
 Максимчук Т., Тимків Т. М. - заступник директора архіву (1998-2007 рр.),
Цепенда Є. К., Заводчікова Л. В.

 

 

ТИМКІВ Тетяна Миколаївна (10. 09. 1952, м. Надвірна Станіславської (нині Івано-Франківської) обл.) - історик, архівіст, педагог. Із сім'ї службовців, росіянка. Закінчила історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника (1977). Пройшла курс підвищення кваліфікації в Московському державному історико-архівному інституті за програмою "Історія та організація архівної справи" (1987). Навчалась у Центрі підвищення кваліфікації державних службовців Івано-Франківської облдержадміністрації та в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв (2000). У 1970-1972 рр. працювала в технічному бюро Надвірнянського районного архітектора техніком. Впродовж 1977-1980 рр. - вчитель історії та суспільствознавства СШ м. Миколаєва.

Архівну діяльність Т. Т. розпочала 1980 р. на посаді інспектора Архівного відділу облвиконкому. З липня 1984 р. по 1987 р. - керівник, старший методист госпрозрахункового відділу Держархіву Івано-Франківської області. Протягом 1987-1988 рр. - старший інспектор Архівного відділу Івано-Франківського облвиконкому.   З вересня 1987 р. по квітень 1988 р. - в. о. директора Держархіву Івано-Франківської області. З листопада 1988 р. - заступник директора цього ж архіву.

Т. Т. читає лекції з питань архівознавства та діловодства у Центрі підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ і організацій та на курсах відповідальних за архів і діловодів. Бере участь у складанні списків джерел комплектування архівних установ області. Як голова ЕПК держархіву перевіряє роботу архівних відділів райдержадміністрацій, міських архівів та архівних підрозділів установ з питань дотримання номенклатур справ та ведення діловодства.

Член профкому Держархіву Івано-Франківської області. Нагороджена Почесною грамотою Центрального райкому ЛКСМУ і Центрального району м. Миколаєва та Почесною грамотою Івано-Франківського облвиконкому (1988).

Любов Соловка (Івано-Франківськ)

 

Праці: Основные правила описання документов: Памятка. - Ивано-Франковск, 1989. - 10 с.; Пам'ятка з комплексної перевірки архівних відділів райдержадміністрацій та міських архівів. - Івано-Франківськ, 1998. - 3 с.

 

Архіви: Держархів Івано-Франківської обл., особова справа.

 

 

Українські архівісти (XIX-XX ст.): Біобібліографічний довідник / Держкомархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. - К., 2007. - С. 617-618.

 

 

РИМАРУК Марія Василівна

 

Марія РИМАРУК

Т. СЕРЕДЮК, Л. СОЛОВКА.

На вершині мудрого повноліття

24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ. Ця розповідь про Марію Римарук — працівницю Державного архіву Івано-Франківської області — скромну, відверту, чуйну, товариську, талановиту жінку, яка присвятила своє життя справі збереження архівів.


Марія Римарук є уродженкою селища Ланчина Надвірнянського району. Закінчила Калуське культурно-освітнє училище  за спеціальністю «бібліотекар» (1977-й). На роботу в Державний архів Івано-Франківської області прийшла в грудні 1982-го на посаду охоронця фондів. За 31 рік роботи Марія Римарук пропрацювала на різних посадах у Держархіві, а з 22 грудня 2005-го і донині є головним спеціалістом відділу використання інформації документів.


Марія Василівна готує складні тематичні запити, що стосуються надання інформації з певної проблематики, теми, події, факту за визначений хронологічний період. На основі документів з архівів історики, краєзнавці, педагоги, філологи, економісти, мистецтвознавці вивчали різні аспекти суспільного життя Галичини. і саме компетентність, професіоналізм, подекуди й ініціатива Марії Василівни були для них дороговказом при здійсненні різних досліджень.
Її здатність пам'ятати безліч речей і реалізовувати всі важливі справи викликає захоплення, подив та пошану не лише у відвідувачів, а й у досвідчених працівників Держархіву області.
Указом Президента України «Про нагородження працівників архівної справи» від 22 грудня 2008 року № 1193/2008 за значний особистий внесок у розвиток архівної справи, поширення правди про історичне минуле України та за високий професіоналізм М. Римарук нагороджено медаллю «За працю і звитягу».

Довідка. На зберіганні в Державному архіві Івано-Франківської області є 3 609 фондів, що налічують 753 929 справ за 1752—2012 рр. Крім цього, в Держархіві області функціонує науково-довідкова бібліотека, де зберігають 18 984 примірники книг та брошур XV-ХХI ст., 27 752 номерів журналів, 2 058 річних підшивок газет. Серед них — політична, історична, законодавча, довідкова, краєзнавча, природнича, філософська, релігійна література. Стародруками є рідкісні праці, видані у Венеції, Ліоні, Римі, Парижі, Вероні.

 

Середюк Т., Соловка Л. На вершині мудрого повноліття [до ювілею працівниці архіву М. В. Римарук] // Галичина. - 2013. - 24 грудня. - С. 8.

 

 

 

Міщанчук Людмила Борисівна - архівіст

 

 

Народилася 28 жовтня 1956 року в м. Севастопіль. Закінчила філологічний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю "українська мова й література" (1979). На роботу в Державний архів Івано-Франківської області прийшла у  2001 р. на посаду провідного наукового співробітника. Проходження архівної служби розпочала на найбільш складній ділянці - у відділі  зберігання. Згодом прийнята на державну службу й переведена на посаду провідного спеціаліста. З 2004 р. працювала  у читальному залі архіву. Обслуговувала дослідників, займалася каталогізацією друкованих та періодичних видань, провела повну ревізію каталогу, інвентаризацію науково-довідкової бібліотеки. До її завдань також входило виконання тематичних запитів,  організація й проведення виставок документів. Учасник Всеукраїнського семінару з виставкової діяльності (Сімферополь, 2006) та Всеукраїнської наукової конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження Романа Шухевича (Івано-Франківськ, 2007). Автор публікацій про Наталії Кобринську, Ірину Вільде,  український національно-визвольний рух

40-50- рр. ХХ ст. У 2008 році  переведена на посаду головного спеціаліста режимно-секретної служби. Проводила розсекречення документів та укладання анотованих реєстрів розсекречених архівних фондів. Здійснювала науково-літературне редагування видання «Державний архів Івано-Франківської області : Путівник. - Т. 1 : Фонди періоду до 1939 року» (К., 2008).

 

Публікації МІЩАНЧУК Л. Б.

 

Міщанчук Л. «Вона жила в часи глухонімії...»(до 150-річчя від дня народження Наталії Кобринської) // Галичина. - 2005. - 8 червня.

Міщанчук Л. Її пам'ятають вулиці Станиславова... (до 100-річчя від дня народження Ірини Вільде // Світ молоді. - 2007. - 3 травня.

Міщанчук Л. Б. Відображення українського національно-визвольного руху 40-50-х рр. ХХ ст. у партійних документах із фондів Держархіву Івано-Франківської області // Галичина. -№ 14. - 2008. - С. 520-527.

Міщанчук Л. Б., Соловка Л. М. Капітан корабля зі скарбами історії [до ювілею директора архіву К. П. Мицан] // Галичина. - 2010. - 14 січня.

Міщанчук Л. Б., Соловка Л. М. Берегла скарби історії [до ювілею заступника директора архіву К. П. Мицан] // Галичина. - 2012 р. - 15 вересня.

Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів довідник. - Т. 2. - Кн. 1. Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської областей / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та док-ства; Упоряд. С. Зворський, Н. Христова; Редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. - К., 2005. - С. 390-434 (матеріали до друку готували головні спеціалісти режимно-секретної служби Державного архіву Івано-Франківської області Тамара Вікторівна Новікова та Людмила Борисівна Міщанчук).

Анотований реєстр розсекречених документів ДАІФО в 2005-2009 рр. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : http://if.archives.gov.ua/unsecret/

Реєстр розсекречених архівних фондів ДАІФО в 2010-2011 рр. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : http://if.archives.gov.ua/unsecret/

 

СТРУМІНСЬКИЙ Мартин Якович -

кандидат історичних наук, архівіст, викладач

 

Народився у 1884 р., проживав у с. Людовка Жмеринського району Вінницької області. Закінчив історичний факультет Московської духовної академії. До революції викладав російську та стародавні мови у середніх навчальних закладах, із 1934 р. - розпочав викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах України.  З 1 вересня 1945 р. працював у Станіславському вчительському інституті - старший викладач кафедри історії, кандидат історичних наук. Паралельно з викладацькою роботою в 1940-х роках працює старшим науковим співробітником Державного архіву Станіславської області. Публікує в «Прикарпатській правді» краєзнавчі нариси про міста й містечка Прикарпаття.

 

 

Струмінський М. Я. Історія міста Станіслава [Текст] / М. Я. Струмінський. -Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2007. - 56 с.

 

Майже 60 років у фондах Івано-Франківського музею зберігався машинопис наукового дослідження М. Струмінського про історію міста Станіслава. «Праця Мартина Струмінського «Історія міста Станіслава» (перекл. з рос.) свого часу стала викликом офіційній совєтській науці і моральній прострації істориків. Вже самою постановкою проблеми вона промовляла на захист станиславівської традиції. Тексти М. Струмінського обросли риштуванням і густою павутиною хитросплетінь неспілої і несміливої думки історика тоталітарної доби. Автор, здебільшого, підійнявся до більш чи менш прихованої полеміки з його часом, з офіційними стандартами історичної науки, дуже непевно торкаючись українського національного життя Станиславова... М. Струмінський щиро хотів дати нашому місту його історію, але програв офіційній партійно-комуністичній науці про минуле. Тому перша, відома сьогодні совєтська краєзнавча розвідка про Станиславів буде цікавою усім, кому небайдужі погляди дослідників минувшини на історію, етнічну структуру, соціальне і господарське життя нашого міста. У книзі використані поштівки з колекції Зеновія Жеребецького».

http://lileya-nv.if.ua/shop/60.htm

 

 

ПРАВДИВА (КАЦ) Лариса Миронівна -

                                  кандидат історичних наук, архівіст, викладач

 

Народилася 27 липня 1936 р. у м. Новозибків Брянської області.

Закінчила з відзнакою Московський історико-архівний інститут (1960). З 24 лютого 1955 р. працювала архіваріусом , а з 20 липня 1956 року старшим науковим співробітником Держвного архіву Станіславської області. З 05.02.1958 до 01.12.1959 - старший науковий співробітник архівного відділу УМВС Станіславської області. На архівний ниві професійно включилась у невтомну пошукову роботу з каталогізації документів про стан промисловості, сільського господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, страйковий рух на західноукраїнських землях. Виявлені архівістами документи були використані господарсько-економічними установами під час економічної розбудови області. Л. М. Правдива брала участь у підготовці відповідного тому «Історії міст і сіл Української РСР», присвяченого Івано-Франківській області та була членом його редколегії. 7 березня 1968 р. переведена на роботу в партархів Станіславського обкому КПУ. З партархіву Л.М.Правдива перейшла на роботу в Івано-Франківський педагогічний інститут, захистила дисертацію та отримала звання кандидата історичних наук. Зв'язків з архівом не втрачала - працюючи в інституті, керувала практикою студентів історичного факультету  в держархіві області.

Публікації Правдивої Л. М.

Правдива Л. М. Источники по истории промышленности Прикарпатья  /1918-1939/ Автореф. дис ... к. и. н. - М.,1974. - 22 с.

Правдива Л. М. Архівне будівництво на Станіславщині // Науково-інформаційний бюлетень. - 1962. - № 1. - С. 17-22.

Історія міст і сіл Української РСР: в 26-ти томах. - Івано-Франківська область. - К. 1971.  - 639 с.


Андрухів Ігор Олексійович (04.01.1957-11.12.2011)

доктор історичних наук, професор, полковник міліції у відставці, архівіст.

 

Народився 4 січня 1957 р. в с. Перевозець Калуського району. Закінчив історичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника (1984 р.). Із 1994 по 1998 рр. обіймав посаду провідного архівіста Державного архіву Івано-Франківської області. За активну педагогічну та наукову діяльність у 1988 р. став лауреатом Республіканської премії ім. Миколи Островського, "Відмінник народної освіти УРСР", премії ім. Р. Федоріва. У 1997 р захистив кандидатську дисертацію на тему: «Виховна діяльність українських молодіжних товариств Галичини: 1894-1939 роки» (спеціальність 13.00.01 - Теорія і історія педагогіки).З 1998 року в органах МВС, на викладацькій роботі в Прикарпатському юридичному інституті Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України, доцент кафедри гуманітарних дисциплін. У 2003 р. призначений на посаду начальника кафедри філософії права, економіки та фінансів, з 2005 р. - начальник кафедри філософії та політології. У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальних дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.

У 2006 р. захистив докторську дисертацію зі спеціальності 07.00.01 - Історія України на тему: «Політика Радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40-80-х роках ХХ ст.: історико-правовий аналіз». Підготував чотирьох кандидатів юридичних наук із числа працівників Прикарпатського юридичного інституту ЛьвДУВС. Андрухів І.О. є автором понад 130 наукових праць. Із них 11 монографій, 5 посібників та низки наукових статей. Публікації з проблем історії та педагогіки, серед яких «Станіславські Куропати», «Січові стрільці: безслав'я чи слава?», «Вороги народу»: причини, методи і наслідки сталінських репресій на Східній Україні в 20-30-х та на західноукраїнських землях у 1939-1941 роках»,»Іван Мазепа - гетьман України», «Галицька Голгофа. Ліквідація УГКЦ на Станіславщині в 1945-1961 рр.», «Кость Левицький: сторінки життя», «Західноукраїнські молодіжні товариства: «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг»,  «Українські правники у національному відродженні Галичини: 1848-1939 рр.», , «Цариця Карпатського краю. Нарис історії Василіянського чернецтва, монастиря та чудотворної ікони Матері Божої в Гошеві», «Станіславщина: двадцять буремних літ (1939-1959). Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз», «Тисмениця», «Релігійне життя на Прикарпатті: 1944-1990 рр.», «Суспільно-політичні та релігійні процеси на Станіславщині в кінці 30-х - 50-х роках XX ст. Історико-політологічний аналіз», «Історія релігійного життя в Галичині та на Прикарпатті: історико-правовий аналіз», «Політика радянської влади у сфері релігії та конфесійне життя на Прикарпатті в 40-80-х роках XX століття. Історико-правовий аналіз». Крім того, він є автором посібників «Основи християнської моралі»,«Християнська етика. Божі Заповіді» (посібник для 8 класу), «Давня історія України та рідного краю» (посібник для 7 класу).  

Співавтор науково-довідкового видання «Правда історії. Станіславщина в умовах терору і репресій: 1939-1959 рр. Історико-правовий аспект. Документи і матеріали», яке отримало відзнаку у номінації «довідкові видання» конкурсу на краще наукове, навчальне та періодичне видання в системі МВС України 2008 року. Керівник проекту з проведення наукового дослідження «Історія міліції Прикарпаття: 1939-2009 рр.». Андрухів І.О. був членом редколегії збірника наукових праць Прикарпатського юридичного інституту Львського державного університету внутрішніх справ «Держава і закон: теорія, практика, методика».

У грудні 2011 року на виставці до  Дня працівників архівних установ у читальному залі Держархіву Івано-Франківської області були представлені праці архівіста, професора І. О. Андрухіва, який передчасно пішов із життя. У відділі краєзнавчої літератури Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.Франка було відкрито виставку-реквієм «Пам'яті вченого-історика, краєзнавця, читача ОУНБ ім. І. Франка - Ігора Андрухіва».

 

 

http://www.lib.if.ua/posts/1323781910.html

 


 

ГРИНИК Ігор Іванович - директор

Державного архіву Івано-Франківської області (з 2010 р.)

кандидат історичних наук,

магістр державного управління

 

 

ПУБЛІКАЦІЇ Гриника І. І.

Гриник І. І. Громадсько-політична та публіцистична діяльність Василя Панейка у контексті суспільно-політичних процесів першої третини XX століття : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ігор Іванович Гриник . - Івано-Франківськ, 2014. - 19 с.

 

Гриник І. І. Громадсько-публіцистична діяльність Василя Панейка на початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Випуск № 19. - 2011 р.

 

Гриник І. І. Основні напрями громадсько-політичної діяльності Василя Панейка в 1914-1918 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Випуск № 20. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 203-208.

 

Гриник І. І. Державотворча діяльність Василя Панейка // Галичина. - 2011. - № 18-19. - C. 387-391.

 

Гриник І. І. Громадсько-політична діяльність Василя Панейка у роки Першої світової війни / Гілея: науковий вісник. Збірник Наукових праць. - К.: ВІР УАН, 2012. - Вип. № 59 (4). - С. 39-43.

 

Гриник І. І. Громадсько-публіцистична діяльність Василя Панейка на початку ХХ ст. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Випуск № 19. - 2011 р. - С. 150-156.

 

Гриник І. І. Основні напрями громадсько-політичної діяльності Василя Панейка в 1914-1918 рр. // Вісник Прикарпатського університету. Історія. - Випуск 20. - Івано-Франківськ, 2011. - С. 203-208.

 

Гриник І. І. Громадсько-політична діяльність Василя Панейка у роки Першої світової війни / Гілея: науковий вісник. Збірник Наукових праць. - К.: ВІР УАН, 2012. - Вип. 59 (4). - С. 39-43.

 

Гриник І. І. Державотворча діяльність Василя Панейка // Галичина. - 2011. - № 18-19. - C. 387-391.

 

Гриник І. І. Використання документів створених репресивними органами: потреби і очікування // Матеріали ХІІ Міжнародної конференції країн Центральної та Східної Європи з циклу "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata" (4-5 жовтня 2012 р., м. Варшава).

 

Гриник І. І. Дипломатична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції // Архіви України. - 2013. - № 4 (286). - С. 111-120.

 

Державний архів Івано-Франківської області: анотов. реєстр описів. Т. 1: Фонди періоду до 1939 року / Укрдержархів, Держархів Івано-Франків. обл.; упоряд.: М. Гілевська, К. Мицан, Л. Соловка (відп. упоряд.); відп. ред. тому І. Гриник. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2013. - 336 с. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://if.archives.gov.ua/pdf/annotated_register.pdf

 

 

СЕРЕДЮК Тетяна Володимирівна -

кандидат історичних наук, архівіст

 

 

Середюк Т. В. Трудова еміграція українців кінця XX - початку XXI ст. : соціокультурний аспект (на прикладі Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей) : автореф. дис ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Тетяна Володимирівна Середюк . - Івано-Франківськ, 2013 . - 19 с.

 

Середюк Т. В. Вплив еміграційних процесів на родинні відносини українського населення  в  кінці ХХ - на початку ХХІ століття (на прикладі Івано-Франківської області) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Випуск № 20. - 2010. - С. 57-60.

 

Середюк Т. В. Причини трудової еміграції населення Західної України протягом кінця ХХ - початку ХХІ століття // Схід. - №3 (110). - 2011. - С. 125-129.

 

Середюк М. В. Проблема соціального сирітства родин трудових емігрантів (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Буковинський вісник. - № 3. - 2011. - С. 140-146.

 

Середюк Т. В. Задоволення духовних потреб трудових мігрантів з України в контексті формування організаційної структури української церкви в Європі / Т. Середюк // Карпати: людина, етнос, цивілізація: матеріали міжнародної наукової конференції «Скит Манявський у духовному і культурному житті України та зарубіжжя: до 400-річчя заснування. - Івано-Франківськ: Плай, 2011. - Вип. № 3. - С. 136-143.

 

Середюк Т. В. Вплив зовнішньої трудової еміграції на добробут домогосподарств / Т. Середюк // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. - Вип. № 29. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - С. 352-357. Середюк Т. В. Трудова міграція українських жінок до країн Європи (кінець ХХ - початок ХХІ століття) / Т. Середюк // Аркасівські читання: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 квітня 2012 р.). - Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2012. - С. 140-142;

 

Середюк Т. В. Гендерний аспект української трудової еміграції (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) / Гілея: науковий вісник. Збірник Наукових праць. - К.: ВІР УАН, 2012. - Вип. № 59 (4). - С. 167-172.

 

Середюк Т. В. Шлюбно-сімейні відносини трудових емігрантів / Т. Середюк // Транснаціональні сім'ї як наслідок української трудової еміграції: проблеми та шляхи їх розв'язання. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 22 березня 2012 р. - Львів: вид-во НУ «Львівська політехніка», 2012. - С. 380-389.

 

Середюк Т., Соловка Л. На вершині мудрого повноліття [до ювілею працівниці архіву М. В. Римарук] // Галичина. - 2013. - 24 грудня. - С. 8.

 

 


CМІЖАК Андрій Романович -

історик, краєзнавець, редактор газети «Ямниця»

архівіст

 

 

Нещодавно вийшла у світ праця головного спеціаліста відділу забезпечення збереженості документів, обліку та довідкового апарату Державного архіву Івано-Франківської області Андрія Романовича Сміжака «Військові дії на Прикарпатті в період Першої світової війни (1914-1917 рр.)» (Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014, 182 с.). Видання побудоване як на базі наукових досліджень з обраної тематики, так і на багатому джерельному матеріалі - з урахуванням періодичних видань, мемуарної літератури. У праці також широко використані джерела із історії цього періоду з фондів архіву. Зокрема, опубліковані плакати та оголошення 1914-1918 рр. із «Колекції інформаційних матеріалів для населення» (ф. 626).

 

 

Дослідження Андрія Сміжака «Четар УСС Дмитро Катамай (1887-1935)» є актуальним тому, що вперше здійснена спроба  подати на загал комплексний матеріал, зібраний із всіх відомих на сьогодні джерел. В першому розділі автор праці розповідає біографію Дмитра Катамая. Так як життя Катамая досі цілком недосліджене, автором подаються тільки найголовніші моменти із його життя. В другому розділі автор праці розглядає питання про увіковічнення пам'яті Дмитра Катамая в громаді Ямниці, про виникнення ідеї та процесу встановлення пам'ятної плити Катамаю та всім стрільцям. Праця ілюстрована численними світлинами з життя Дмитра Катамая та громади села. Видання буде корисне всім, хто цікавиться краєзнавством та історією України. В перспективі у автора стоїть мета зібрати повний життєпис четаря Катамая та видати його об'ємною книгою.

 

 

У праці «Літопис народної школи в Ямниці (1832-1939 рр.)».подаються події майже 200-річної давнини, що відбувалися у навчально-освітньому житті села Ямниця. Праця висвітлює становлення шкільництва в селі Ямниця від першої писемної згадки - 1832 р. до 1939 року. На основі численних архівних документів автор аналізує стан початкової школи в часи австрійського і польського панування, повідомляє про боротьбу громади за впровадження української мови викладання, веде мову про труднощі та здобутки школи за минулі століття. Архівні документи, що використані в даному дослідженні доповнюються спогадами старожилів села та фотодокументами, що зібрав автор в ході написання праці. Праця розрахована на вчителів, студентську та учнівську молодь, краєзнавців та всіх, хто цікавиться історією освіти рідного краю.

 

Публікації Сміжака А. Р.:

Сміжак А. Р.  «Рідна школа» в Станиславові  // Галичина. - 2013. -

30 травня.

Сміжак А. Р. Битва під Ранковою горою // Вперед. - 2013. - 21 червня.

Сміжак А. Р. Бувайте здорові, їду до Канади  // Ямниця. - 2013. - №2 (16)

Сміжак А. Р. Кирило Ткачук - довголітній директор та вчитель Ямницької школи  // Ямниця. - 2013. - №2 (16).

Сміжак А. Р. Четар УСС Дмитро Катамай (1887-1935). - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. - 32 с.

Сміжак А. Р. В Ямниці відкрили пам'ятник січовому стрільцю Дмитрові Катамаю // Галичина. - 2013. - 17 жовтня. - С. 2.

Сміжак А. Р. Літопис народної школи в Ямниці (1832-1939 рр.). - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. - 116 с.

Сміжак А. Р. Військові дії на Прикарпатті в період Першої світової війни (1914-1917 рр.). - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. - 182 с.

 


СОЛОВКА Любов Михайлівна -

архівіст, краєзнавець, історик

 

 

АРХІВНА СПРАВА, АРХІВНА ЕВРИСТИКА,

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО.

 

1.     Кобута С. Й., Соловка Л. М. Організація пошукової і дослідницької роботи в архівах: на прикладі Державного архіву Івано-Франківської області.  Науково-методичний посібник.  - Івано-Франківськ, 2014. - 216 с.[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://if.archives.gov.ua/publications/publ-manuals/

 

2.     Методичні рекомендації про порядок наведення генеалогічних, фактологічних, біографічних, майнових запитів та оформлення відповідей на звернення МЗС України, установ, організацій та громадян іноземних держав / Упоряди. : Л. М. Соловка. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://if.archives.gov.ua/norm-base/

 

3.     Альбом зразків оформлення відповідей на звернення і тематичні запити юридичних та фізичних осіб / Упорядники: Я. М. Малишева, Л. М. Соловка. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://if.archives.gov.ua/norm-base/

 

4.     Державний архів Івано-Франківської області : Путівник. - Т. 1 : Фонди періоду до 1939 року / Упорядн. : В. Гнатів, Н. Калюжна, Л. Соловка (відп. упорядн.), О. Човганюк, В. Янош. - К., 2008. - 464 с.

 

5.     Державний архів Івано-Франківської області: анотов. реєстр описів. Т. 1: Фонди періоду до 1939 року / Укрдержархів, Держархів Івано-Франків. обл.; упоряд.: М. Гілевська, К. Мицан, Л. Соловка (відп. упоряд.); відп. ред. тому І. Гриник. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2013. - 336 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://if.archives.gov.ua/

 

6.     Мицан К. П., Соловка Л. М. Державний архів Івано-Франківської області // Архівні установи України: Довідник. - К., 2005. - Т. 1. Державні архіви. - С. 285-295.

 

7.     Мицан К. П., Соловка Л. М. Державний архів Івано-Франківської області // Українська архівна енциклопедія: Д-М. Робочий зошит / Державний комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2006. - С. 242-244.

 

8.     Соловка Л. М. Мицан К. П. // Українські архівісти: Бібліографічний довідник: У 3-х вип. - Вип. третій: 1970-1990-ті роки. - К., 2003. - С. 150-152.

 

9.     Соловка Л. М. Тимків Т. М. // Українські архівісти: Бібліографічний довідник: У 3-х вип. - Вип. третій: 1970-1990-ті роки. - К., 2003. - С. 241-242.

 

10. Соловка Л. Месінг Давид Мойсейович // Українські архівісти: Бібліографічний довідник: У 3-х вип. - Вип. 2: 1940-1960-ті роки. - К., 2002. - С. 124-127.

 

11. Соловка Л. Документи Станіславської греко-католицької консисторії 1788-1944 рр. // Студії з архівної справи та документознавства. -  К., 2001. - Т. 7. - С. 88-89.

 

12. Соловка Л. М. Зберегла історія ці нетривкі папери: // Світ молоді. - 2000. - 13 жовтня.

 

13. Соловка Л. Джерела з історії батьківщини Івана Борковського (з фондів ДАІФО) // Край. - 2007. - 10 листопада.

 

14. Соловка Л. М. Нова колекція архіву [про колекцію документів Корнила Когутяка, секретаря Братства колишніх вояків І-ої Української Дивізії Української Національної Армії в Канаді] // Західний кур'єр. - 2001. - 23-29 серпня.

 

15. Соловка Л. М. Альфа, з якої починається будь-яка наука // Світ молоді. - 2009. - 7 квітня.

 

16. Міщанчук Л. Б., Соловка Л. М. Капітан корабля зі скарбами історії [до ювілею К. П. Мицан]// Галичина. - 2010. - 14 січня.

 

17. Середюк Т. В., Соловка Л. М. На вершині мудрого повноліття... [про трудовий шлях працівника архіву М. В. Римарук] // Галичина. - 2013. - 24 грудня.

 

18.  Соловка Л. М. Джерела до історії Городенківщини у фондах ДАІФО // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Покуття - етнорегіон України: історичні та етнокультурні студії», 15 серпня 2009 р.)

 

19. Соловка Л. М. Джерела з історії західноукраїнських земель періоду Першої світової війни у фондах Державного архіву Івано-Франківської області» (Міжнародна наукова конференція «Перша світова війна в історичній долі народів Центрально-Східної Європи», 25-27 вересня 2014 р., м. Івано-Франківськ - Львів). [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://if.archives.gov.ua/publications/publ-bibliography/

 

 

КРАЄЗНАВСТВО

20.  Соловка Л. М. Залишили по собі добрий слід: Розвиток сільської медицини - висхідний на нисхідний шляхи (на прикладі с. Чортовець мовою документів) // Край. - 2011. - 10 червня.

 

21.  Станиславів - Станіслав - Івано-Франківськ: монографія: до 350-річчя Івано-Франківська, 1662-2012 / ПНУ ім. В. Стефаника [та ін.; авт. ідеї В. Анушкевичус, голов. ред. В. Великочий]. - Івано-Франківськ; Л.; К.: Манускрипт-Львів, 2012. - 583 с.: іл. (співавтор)

22.  Купчинський Б., Соловка Л. Град над Сагою (Літопис с. Чортовець). - К., 2014.

 

ГЕНОЦИДИ ХХ століття. Голодомор. Голокост

 

23. Соловка Л. М. Етнодемографічні наслідки геноцидів на Прикарпатті середини ХХ століття // Галичина. - 2011. - № 18-19. - C. 262-268.

 

24. Соловка Л. М. Голодомор 1946-1947 рр. на Станіславщині // Край. - 2008. - 7 листопада.

 

25. Станиславів і Голодомор 1932-1933 рр.: Документальні свідчення про реакцію станиславівців на геноцид українського народу 1932-1933 рр. / Упорядники І. Монолатій, Л. Соловка. - Івано-Франківськ, 2009. - 64 с.

 

26.  Холокост на территории СССР: Энциклопедия / Руководитель проекта и главный редактор И.А.Альтман. - Москва, 2009 (співавтор).

 

27. Соловка Л. М. Холокост на Станіславщині: хронологія злочину за документами ДАІФО // Світ молоді. - 2001. - 22 червня.

 

28. Соловка Л. М. Холокост на Станіславщині (Хронологія злочину за документами Державного архіву Івано-Франківської області) // Проблемы Холокоста в Украине: Тезисы докладов и сообщений Второй Международной научной конференции (Днепропетровск, 2002). - Вып. 2. - Запорожье, 2003. - С. 63-71.

 

29. Соловка Л. М. Холокост на Станіславщині (Хронологія злочину за документами Державного архіву Івано-Франківської області) // Ткума. - 2003. - № 2. - С. 1-2; Там само. - № 3. - С. 5; Там само. - № 4. - С. 5.

 

30. Соловка Л. М. Порівняльний аналіз німецької та угорської зон окупації Галичини (на прикладі подій літа 1941-го у Львові й Станіславі (матеріали Міжнародної наукової конференції «Шоа і міжнаціональні відносини у Львові у 1941-1944 роках: маловивчені сторінки життя в умовах нацистської окупації», Львів, 28 жовтня 2011 р.).

 

 

ЮДАЇКА

 

31. Соловка Л.  Источники по иудаике в фондах государственного архива Ивано-Франковской области (краткий тематический обзор) // Материалы Десятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. -  Часть 1. - Москва, 2003. - С. 152-155.

 

32. Соловка Л. М. Документи з історії євреїв Галичини і Польщі в першій половині ХХ століття у фондах ДАІФО // Доля єврейських громад Центральної та Східної Європи в першій половині ХХ століття: Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції, 26-28 серпня 2003 р. - Київ, 2004. - С. 198-200.

 

33. Соловка Л. М. Відображення тенденцій національної політики в СРСР у 1944-1954 рр. щодо євреїв в документах ДАІФО // Друга світова війна і доля народів України: 3-я Всеукраїнська наукова конференція (м. Київ, 27-28 жовтня 2008 р.). Тези доповідей. - К., 2008.

 

34. Соловка Л. М. В борьбе за создание еврейского государства: деятельность сионистских партий и организаций г. Станислава в 30-х гг. ХХ века (по материалам Государственного архива Ивано-Франковской области) // Материалы Пятнадцатой ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. -  Часть 1. - Москва, 2008. - С. 250-258.

 

35. Соловка Л. М. Геноцид євреїв Станіслава в роки Другої світової війни // Вісник Прикарпатського університету: Історія. - Випуск ХIV. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 35-43.

 

36. Соловка Л. М. Голокост євреїв Коломийського округу дистрикту Галичина (1941-1944 рр.) // Вісник Прикарпатського університету: Історія. - Випуск ХVІ. - Івано-Франківськ, 2009. - С. 9-16.

 

37. Соловка Л. Діяльність сіоністських партій і організацій міста Станіслава в 30-х рр. ХХ століття (за матеріалами ДАІФО) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Випуск 14. - Рівне, 2008. - С. 53-57.

 

38. Соловка Л. М. Катастрофа єврейських громад Галичини:  джерела до її вивчення у фондах ДАІФО // Студії з архівної справи й документознавства. - 2011. - № 19.

 

39. Соловка Л. М. Галицьке єврейство: втрачений пласт та розірвана пам'ять // ХХ століття - етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 22-23 жовтня 2010 р.). - Дніпропетровськ: Вид-во Центр «Ткума», 2011. - 29-38.