Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіАрхівний відділ Надвірнянської районної державної адміністрації

78400, м. Надвірна,
вул. Шевченка, 22
тел. +38(03475)2-31-66
E-mail: nadvirna_rda.archive_if@arch.gov.ua

Графік роботи:
понеділок–четвер
п'ятниця
обід

Прийом громадян:
понеділок, четвер


8:00–17:15
8:00–16:00
12:00–13:00


8:30–17:00

Начальник архівного відділу:
Грицьків Мар'яна Ярославівна

 

Надвірнянський районний архів створено в 1940 році. Станом на 20 листопада 1940 року йому було виділено приміщення[1].

Надвірнянський районний архів знаходиться в подвійному підпорядкуванні. В організаційно-методичному плані, він як і інші райархіви, підпорядковувався: 1940-1941 - Архівному відділу УНКВС Станіславської області, 1944-1946 - Відділу державних архівів УНКВС Станіславської області, 1946-1956 - Архівному відділові УМВС Станіславської області,

1956-1960 - Архівному відділові УВС Станіславського облвиконкому,

1960-1963 - Архівному відділові виконавчого комітету Станіславської обласної Ради депутатів трудящих, 1963-1977 рр. -Архівному відділові виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради депутатів трудящих;

1977-1988 - Архівному відділу виконавчого комітету Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів, а з 04.10.1988 р.- Державному архіву Івано-Франківської області.

У документах виявлено  лише прізвище завідуючої районним архівом, яка очолювала установу з 1 вересня 1944 року до 1 лютого 1947 р. - Лебедь (Шевченко) Віра Акимівна[2]. У 1947-1949 рр. завідуючою працювала  Вершковська Галина Миколаївна[3]. Тривалий час у 1950-1977 рр. архів очолювала Кочеткова Клавдія Петрівна[4].

Із 30 червня 1977 року по 27 жовтня 1997 року на посаді завідуючої Надвірнянським районним архівом працювала Рябцун (Кучеренко) Ніна Йосипівна, яка зробила значний внесок у розвиток архівної справи району.

У 1983 році районний архів зайняв перше місце, вийшовши переможцем соціалістичного змагання серед державних, районних та міських архівів області. Завідуюча архіву Н. Й. Рябцун була нагороджена медаллю «Ветеран праці», наказом Головархіву при Раді Міністрів СРСР від 06 червня 1984 року № 174 їй була винесена подяка. Як досвідченого фахівця архівної справи Ніну Йосипівну Рябцун також було обрано членом президії Спілки архівістів України.

У 1992 році Надвірнянський районний  архів було реорганізовано в архівний відділ Надвірнянської районної адміністрації.

У 1998–2013 рр. року на посаді начальника архівного відділу Надвірнянської районної державної адміністрації працювала Спас Людмила Іванівна, з 2014 року – Грицьків Мар'яна Ярославівна.

До основних завдань архівного відділу згідно Положення належить: здійснення управління архівною справою,  діловодством   на території району, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи. У той же час основною функцією відділу є збереження, примноження й використання документів Національного архівного фонду, у т. ч.  із метою виконання соціально-правових та інших запитів для забезпечення документального підтвердження прав громадян.

Станом на 01.01.2014  р. у відділі зберігається  22 988 од. зб. (75 фондів) докуметів НАФ за 1944-2013 рр. та 65 фондів (8 428 од. зб.) документів із особового складу.

У 2013 році архівним відділом прийнято на зберігання  638 од. зб. НАФ, схвалено  ЕПК описів на 638 од. зб. управлінської документації; виконано 600 запитів соціально-правового характеру, з яких 560 із позитивним результатом.

 

 

 


[1] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2, спр. 13, арк. 45.

[2] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 43, арк. 5; спр. 44, арк. 14; спр. 46, арк. 4; ф. Р-909, оп. 1д, спр. 8, арк. 6. 

[3] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 48, арк. 2, 7.

[4] ДАІФО, ф. Р-906, оп. 2д, спр. 67, арк. 3.

 

 


 
Loading