Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіЗапобігання проявам корупції – Аналітична та звітна інформація – 2016

27 січня 2016 року заступник директора держархіву області Білінчук Д.В. пройшов міжнародний тренінг для державних службовців «Боротьба з хабарництвом – це наш обов’язок!»

10 лютого 2016 року головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організаційно-аналітичної та режимно-секретної роботи держархіву області (Пилипчук Г. Й.) пройшла навчання на тематичному короткостроковому семінарі «Впровадження нового законодавства про державну службу», яке відбулося в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

10-11 березня 2016 року заступник директора держархіву області Білінчук Д. В. пройшов навчання на тематичному семінарі організованому обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади на тему «Застосування антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади».

15 березня 2016 року в держархіві області проведено тематичний семінар з працівниками архіву, щодо роз’яснення порядку заповнення та подання ними декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

29 березня 2016 року відбулося засідання колегії Державного архіву Івано-Франківської області на якому було розглянуто питання «Про стан дотримання антикорупційного законодавства в державному архіві області» та було прийнято такі рішення:
    - відповідно до Законів України «Про запобігання корупції» продовжити здійснення необхідних організаційних, інформаційно-роз’яснювальних, методичних та профілактичних заходів для підвищення ефективності роботи щодо попередження, запобігання та протидії корупційним проявам у діяльності державних службовців, їх поінформованості з означених проблем;
    - забезпечувати дієвий контроль за дотриманням працівниками Державного архіву Івано-Франківської області вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», своєчасно виявляти та усувати причини та умови, що сприяють вчиненню корупційних діянь, інших правопорушень, пов’язаних із корупцією;
    - забезпечувати дотримання працівниками архіву трудової дисципліни, негайно реагувати на випадки її порушення;

Заступнику директора архіву Білінчуку Д.В.:
    - забезпечити систематичне здійснення аналізу стану виконання Законів України «Про запобігання корупції» та своєчасне подання до Державної архівної служби України та Івано-Франківської обласної державної адміністрації достовірної аналітичної інформації;
    - продовжити практику навчання та проведення тестів на знання основ Закону України «Про запобігання корупції»;

Начальнику відділу інформації та використання інформації документів Малишевій Я.М. продовжити роботу відділу в умовах відкритості, забезпечити розміщення інформації про роботу зі зверненнями громадян в друкованих та електронних засобах масової інформації, безперешкодний прийом відвідувачів, реагування на звернення, інформаційні запити тощо; термін виконання – постійно.

За результатами проведених щомісячних перевірок Головним управлінням юстиції в Івано-Франківській області стану дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів в держархіві області за період від 01.01.2016 року по 01.01.2017 року порушень не виявлено.

В державному архіві області з 01.01.2016 року по 01.01.2017 року не було осіб притягнутих або обвинувачених за вчинення злочинів у сфері службової діяльності та правопорушень пов’язаних із зловживанням своїм службовим становищем. Також не було фактів вчинення корупційних правопорушень.

Усі працівники держархіву області та звільнені особи в 2015 та 2016 роках здали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період не поданий раніше.

Дев’ять працівників Держархіву області заповнили електронне декларування за 2015 рік у відведений законом термін.

22 листопада 2016 року в приміщенні обласної державної адміністрації відбулася нарада з представниками Національного агентства з запобігання корупції з питань антикорупційного законодавства, в якій брав участь заступник директора– начальник відділу організаційно-аналітичної та режимно-секретної роботи Державного архіву області Л. С. Харук.


 
Loading