Офіційний веб-сайт Державного архіву Івано-Франківської областіВiддiл використання iнформацiї документiв

 

 

 


Вся робота відділу спрямована на задоволення інформаційних потреб юридичних та фізичних осіб. Основні напрямки роботи відділу:
    -  виконання запитів фізичних і юридичних осіб;
    -  обслуговування користувачів у читальному залі архіву;
    -  висвітлення документів і матеріалів ДАІФО у засобах масової інформації (публікації, виставки, участь у роботі семінарів, конференцій та ін.);
    -  виконання завдань Держкомархіву з питань виявлення тематичних блоків документів та ін.

Із метою задоволення запитів фізичних і юридичних осіб в ДАІФО функціонує стіл довідок. Особистий прийом громадян проводиться почергово працівниками відділу використання інформації документів щоденно. Термін виконання заяв громадян України - місяць, запитів консульств, МЗС та іноземних громадян - три місяці.

Основний масив запитів:
      - соціально-правового характеру (про розмір зарплати та стаж роботи на підприємствах та установах області, які ліквідовані; нагородження орденами, медалями та присвоєння почесних звань; усиновлення й опікунство; обрання депутатами різного рівня; перебування на примусових роботах в Німеччині, переселення, репресії зі сторони радянського тоталітарного режиму, реабілітацію громадян та ін.);
      -  майнового характеру (про надання квартир, відведення земельних ділянок, видачу дозволу на будівництво, закріплення права власності та ін.);
      -  біографічного та генеалогічного характер ( у т. ч. про народження, шлюб, смерть, родинні зв'язки, національність, еміграцію, професії та громадську діяльність);
      -  тематичні (про зміни в адміністративно-територіальному поділі області, перейменування населених пунктів, створення й реорганізацію установ та ін.).

Відповіді  видаються громадянам на руки особисто, або надсилаються поштою. Взірці заяв та витяг з прейскуранту цін на послуги у сфері використання, поміщені на сайті та інформаційному стенді.

У читальному залі архіву створені комфортні умови для роботи дослідників, де вони мають змогу ознайомитися з документами згідно тематики своїх досліджень. Дороговказом для орієнтації у багатій джерельній  базі  ДАІФО,  яка  станом  на  01.01.2012 р.  нараховує 742 466 од. зб. у 3 579 фондах служить укладений працівниками архіву укладений  перший том путівник по фондах до 1939 року, електронна версія якого також є на сайті. Видача документів здійснюється в той же день за вимогою, у тому числі й для іногородніх. Дослідникам надаються кваліфіковані консультації. Обслуговування читачів здійснюють головні спеціалісти Римарук Марія Василівна та Фецинець Андрій Богданович.

У середньому за рік в читальному залі архіву експонується більше 10-ти тематичних виставок.

У рамках виконання завдань Держкомархіву працівники відділу приймали участь у підготовці статей до загальних довідкових видань:
  -  Архівні установи України: Довідник. – К., 2000. – С. 79–81.
  -  Мицан К. П., Соловка Л. М. Державний архів Івано-Франківської області // Архівні установи України: Довідник. – К., 2005. – Т. 1. Державні архіви. – С. 285–295.
  -  Мицан К. П., Соловка Л. М. Державний архів Івано-Франківської області // Українська архівна енциклопедія: Д-М. Робочий зошит / Державний комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2006. – С. 242–244.
  -  Національний архівний фонд України. Засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник. – К., 2002. – С. 73–75;
  -  Українські архівісти: Бібліографічний довідник. – Випуск 1–3. – Київ, 1999–2003;
  -  Збірника "Документи з історії й культури євреїв в архівах України", видання якого планується.

Працівниками відділу використання проводилась робота і з наповнення науково-довідкового апарату ДАІФО для полегшення роботи дослідників.

Зокрема,  підготовлено 39 оглядів документів.


 
Loading